Routekaart duurzaam Voorne-Putten 2040
Routekaart duurzaam Voorne-Putten 2040

Van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen (33)

Algemeen 511 keer gelezen

Het klimaat verandert. Dat ontgaat niemand. Door de opwarming van de aarde hebben we te maken met overstromingen en grote droogtes. Vandaag de dag hebben we te maken met een opwarming van één graad Celsius. Experts geven aan dat als de opwarming van de aarde boven de 2 graden Celsius uitkomt, de ijskappen volledig zullen smelten, wat een enorme stijging van de zeespiegel tot gevolg zal hebben.

Er moet dus iets gebeuren, maar wat en hoe gaan we dat realiseren? Met behulp van deze serie nemen we u mee in de energietransitie, want de overstap van fossiele brandstof naar duurzame energiebronnen kan helpen om de opwarming onder controle te houden.

Regionale aanpak
In de voorgaande afleveringen is er gesproken over de energiebronnen, de probleemstelling en de eventuele oplossingen. Oplossingen die veelal vanuit de Rijksoverheid komen. Ook is er af en toe gekeken naar wat er in de regio al gebeurt, zoals de plaatsing van windmolens. Maar wat doet de regio nog meer?

Duurzaam Voorne-Putten
In 2018 hebben de gemeenten op Voorne-Putten gezamenlijk de Routekaart Duurzaam Voorne-Putten 2040 opgesteld. Hierin is de ambitie van een energieneutraal en circulair eiland in 2040 opgenomen. Het belangrijkste speerpunt is dat alle op het eiland benodigde energie afkomstig moet zijn van duurzame energiebronnen. De Routekaart is cruciaal omdat energieneutraliteit alleen kan worden gerealiseerd door regionaal goed samen te werken.

De Routekaart richt zich op twee regionale thema’s: 1. energiebesparing en opwekking van duurzame energie en 2. circulaire samenleving waarbij alle materialen zoveel mogelijk worden hergebruikt. De doelstellingen van de Routekaart zijn voor de periode 2018-2021 uitgewerkt in concrete maatregelen, zoals het opstellen van een regionale Warmtevisie. 

Daarnaast hebben de gemeenten eigen lokale duurzaamheidsmaatregelen. In Spijkenisse ging het toekomstbestendig maken van Sterrenkwartier van start en bedrijventerrein Halfweg-Molenwatering sloot zich aan bij het programma bedrijventerreinen energiepositief. De eerste stappen werden gezet, op diverse daken werden zonnepanelen gelegd en diverse ondernemers investeerden in ledverlichting. Een van de bedrijven plaatste een innovatieve verticale windturbine en een andere ondernemer is zelfstandig van het gas afgegaan.

Warmtetransitievisie 
Voor het grootste gedeelte van de wijken op Voorne-Putten geldt dat een aansluiting op een warmtenet op dit moment een beter alternatief is dan een geheel elektrische oplossing, zoals met een warmtepomp. Warmtenetten kunnen gevoed worden door bijvoorbeeld restwarmte vanuit het havengebied of door eigen aardwarmte op Voorne-Putten. De potentie van aardwarmte is groot in de bodem van ons eiland en vormt dan ook een belangrijke kans in de overstap naar aardgasvrij. Gezamenlijk willen de gemeenten de potentie van aardwarmte op Voorne-Putten nader gaan verkennen en tegelijkertijd de mogelijkheden voor gebruik van restwarmte onderzoeken. Momenteel wordt er in heel het land ook geëxperimenteerd met innovatieve oplossingen, zoals waterstof. De gemeenten volgen de ontwikkeling van deze nieuwe technieken op de voet en zullen steeds op basis van nieuwe inzichten de analyse van de beste alternatieven herzien.

In de Warmtetransitievisie is een indeling gemaakt naar wijken waar voorbereidingen vóór 2030 starten en wijken waar de voorbereidingen ná 2030 starten. Gemeenten, woningcorporaties, energieleveranciers en netbeheerder Stedin starten samen met bewoners en ondernemers een zorgvuldig proces waarbij voor iedere wijk een plan wordt gemaakt hoe en wanneer de wijk aardgasvrij wordt. Hier komt we binnenkort op terug. 

Voor alle wijken geldt dat bewoners alvast aan de slag kunnen met energie besparen. Zoals het gebruik van radiatorfolie en ledlampen, of door hun huizen te isoleren.

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Uit de krant

Uit de krant