Het recreatieschap wil meer bomen planten in De Uitwaayer.
Het recreatieschap wil meer bomen planten in De Uitwaayer. Foto: Paul de Haas

Inloopavond herinrichting recreatiegebied De Uitwaayer

Algemeen 1.179 keer gelezen

Bomen zijn goed voor de biodiversiteit, klimaat, recreatie en schone luncht. Daarom gaat het Recreatieschap Voorne-Putten aan de slag om in de Uitwaayer meer bomen te planten. Op 2 oktober organiseert het Recreatieschap een inloopavond waarop de plannen worden toegelicht. De inloopavond wordt gehouden in de voetbalkantine van vv Hekelingen (Sportpolderweg 7). De inloopavond start om 19.00 uur en eindigt om 21.00 uur. 

In 2020 heeft het Rijk samen met alle provincies de bossenstrategie vastgesteld. Het doel is 10% meer en gezonder bos in 2030. Dit komt neer op zo’n 37.000 hectare. De provincie Zuid-Holland heeft een belangrijke rol in deze strategie. In 2020 bestond namelijk slechts 3% van het landschap in Zuid-Holland uit bos. Daarom zet de provincie Zuid-Holland in op uitbreiding en versterking bossen in onze drukbevolkte provincie.

Het recreatieschap Voorne Putten ziet in deze opgave een kans om De Uitwaayer recreatief en ecologisch aantrekkelijker te maken door de toevoeging van bomen, bos en struiklagen. Tegelijkertijd wordt ook gekeken naar verbetering van padenstructuren en waar mogelijk het toevoegen van passende recreatieve voorzieningen. Hiermee kan het gebied aan recreatieve en ecologische kracht winnen en wordt extra CO2 vastgelegd.

Maken van het plan voor herinrichting
Er is een projectteam gestart om een plan te maken voor de bebossing en de recreatieve en ecologische versterking. Het team voert een ruimtelijke verkenning uit en gaat in gesprek met gebruikers van het gebied. Met de gesprekken haalt het team de wensen, ideeën en bedenkingen van de gebruikers op. Deze vormen het uitgangspunt om een eerste toekomstbeeld te maken.

U kunt meedenken
Op 2 oktober organiseert het Recreatieschap een inloopavond. Op die avond gaat het projectteam in gesprek met bewoners en gebiedspartijen. Het projectteam presenteert die avond de tot op heden opgehaalde wensen en ideeën en geeft aan hoe die verwerkt zijn in een eerste toekomstbeeld. De bewoners kunnen hierop reageren en kunnen aanvullende wensen en ideeën meegeven. De inzichten van de inloopavond worden binnen de grenzen van de opgave verwerkt in het toekomstbeeld. In december volgt er dan een tweede inloopavond om het aangescherpte toekomstbeeld met elkaar te bespreken. Na vaststelling van het ontwerp zal de uitvoering starten in 2024/2025.

Meer informatie
Via de website van het recreatieschap Voorne-Putten en de gemeente Nissewaard zal alle relevante informatie rondom de bebossing van De Uitwaayer gedeeld worden. Denk bijvoorbeeld aan meer informatie over de inloopavond, de opgehaalde wensen en ideeën en het toekomstbeeld.

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Uit de krant

Uit de krant