Afbeelding

Voorontwerpbestemmingsplan Beukenlaan 7 Spijkenisse ligt ter inzage

Algemeen 2.166 keer gelezen

De gemeente Nissewaard heeft een nieuw bestemmingsplan voor Beukenlaan 7 in Spijkenisse voorbereid.

Het bestemmingsplan voorziet in het bouwen van 31 appartementen en 9 stadswoningen gelegen aan de Beukenlaan 

Plangebied    
Het plangebied is gelegen op het adres Beukenlaan 7 te Spijkenisse en bevindt zich tussen de Beukenlaan, Hazelaarstraat en de Heemraadlaan.

Planfase 
Voorontwerp.

Plannummer      
NL.IMRO.1930.BPSPBeukelaan-1001

Mer-beoordeling  
Voor het plan is een aanmeldnotitie vormvrije milieueffectrapportage (MER) opgesteld. Het college van burgemeester en wethouders heeft op basis van deze notitie besloten dat het opstellen van een MER achterwege kan blijven omdat mogelijk belangrijke nadelige milieugevolgen zijn uitgesloten. De aanmeldnotitie is opgenomen als bijlage bij het ontwerpbestemmingsplan

Inzage    
U kunt het voorontwerpbestemmingsplan van 13 september 2023 tot en met 25 oktober 2023 inzien:

 • op Externe link: www.ruimtelijkeplannen.nl

 • op afspraak in het stadhuis, Raadhuislaan 106, 3201 EL Spijkenisse. 

Reacties      
U kunt tot en met 25 oktober 2023 een reactie (inspraakreactie) indienen. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk. 

Een schriftelijke reactie stuurt u naar: 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nissewaard  Postbus 25  3200 AA Spijkenisse.

U mag uw reactie ook per e-mail sturen naar ruimtelijkeplannen@nissewaard.nl.

Voor het geven van een mondeling reactie maakt u eerst een afspraak met een medewerker van het team Ruimtelijke Inrichting.

Meer weten?      
Wilt u meer weten over het bestemmingsplan of wilt u een afspraak maken? Bel dan naar telefoonnummer: 14 0181 of stuur een e-mail naar: ruimtelijkeplannen@nissewaard.nl.

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Uit de krant

Uit de krant