Op de foto v.l.n.r. Richard Leurs (WSHD), Tom Maase (VHeB), Dick van Erkel (VHeB), Roland Vissers (WSHD), Johan Peek (VHeB) en Irene Maaskant (WSHD).
Op de foto v.l.n.r. Richard Leurs (WSHD), Tom Maase (VHeB), Dick van Erkel (VHeB), Roland Vissers (WSHD), Johan Peek (VHeB) en Irene Maaskant (WSHD). Foto: Remie Kranendonk | REEM.

Gemaal Oudenhoorn straks duurzaamste gemaal van waterschap Hollandse Delta

Algemeen 964 keer gelezen

Ridderkerk - Gemaal Oudenhoorn wordt vernieuwd. De komende maanden gaat aannemer Van Hattum en Blankevoort voor waterschap Hollandse Delta aan de slag. Vanmiddag ondertekenden beide partijen de overeenkomst voor dit project.

Het Gemaal Oudenhoorn dateert uit 1970. De huidige dieselmotor van het gemaal veroorzaakt hinder voor de omgeving. Andere onderdelen van het gemaal zijn aan het einde van hun levensduur. Daarom wordt het gemaal vernieuwd en komt er een nieuwe elektromotor in waardoor de gemaalcapaciteit wordt vergroot. Hiermee wordt het watersysteem geschikt voor de toekomst.

Hergebruik en energiezuinig
Het nieuwe gemaal wordt duurzaam gebouwd met materialen die in de toekomst hergebruikt kunnen worden. Maar we hergebruiken ook materialen van het oude gemaal.

Daarnaast krijgt het nieuwe gemaal een energiezuinige elektromotor. Deze heeft meer vermogen dan de huidige motor en is bovendien beter voor het milieu. Ook worden er andere energiebesparende maatregelen genomen voor onder meer verlichting en verwarming.

Visvriendelijk
De pompinstallatie van het nieuwe gemaal wordt visvriendelijk uitgevoerd. Ook wordt er in de waterkering een vispassage aangelegd. Hierdoor kunnen vissen zich verplaatsen van het water in de polder naar het Haringvliet en terug. Een gevarieerde visstand zorgt voor een goede waterkwaliteit en meer biodiversiteit. Voor de aanwezige vleermuizen wordt het gemaal voorzien van vleermuiskasten.

Uit de krant

Uit de krant