Afbeelding
Foto: UWV

Kansen voor werkzoekenden in langdurig krappe beroepen in Rijnmond

Algemeen 358 keer gelezen

UWV verstrekte in oktober 1,5% minder WW-uitkeringen in Rijnmond. In vergelijking met vorig jaar is er sprake van een daling met 24,9%. Door de zeer krappe arbeidsmarkt in Rijnmond komen werkgevers al lange tijd moeizaam aan personeel voor beroepen in techniek, ICT, onderwijs, en zorg. Langdurige krapte is de grootste uitdaging op de regionale arbeidsmarkt die in het UWV rapport Regio in Beeld aan de orde komt. De recente lijst met kansrijke beroepen in de regio laat zien in welke beroepen werkzoekenden goede kansen op werk hebben in Rijnmond.

Daling WW-uitkeringen
UWV verstrekte eind oktober 2022 in Rijnmond 13.535 WW-uitkeringen aan werkzoekenden. Het aantal WW-uitkeringen nam in die maand af met 1,5%. Vooral de uitkeringen in de schoonmaak, transport & logistiek en bedrijfsbeheer & administratie namen in oktober af. In vergelijking met vorig jaar oktober is er sprake van een daling met 24,9% (-2.134). Het WW-percentage (de WW-uitkeringen ten opzichte van de beroepsbevolking) was voor de regio met 1,8% iets hoger dan het landelijk gemiddelde van 1,5%.

Langdurige krapte
Rijnmond heeft te maken met een zeer krappe arbeidsmarkt. Er zijn weinig werkzoekenden met recente en relevante werkervaring beschikbaar voor openstaande vacatures. Op beroepsniveau laat de regionale lijst kansrijke beroepen zien voor welke beroepen werkzoekenden met de juiste kwalificaties en/of competenties in Rijnmond goede kansen maken. Zoals verwacht heeft het aantal openstaande vacatures halverwege 2022 de top bereikt, maar blijft de spanning op de arbeidsmarkt hoog. In het derde kwartaal staan in Nederland volgens CBS nog altijd 121 vacatures per 100 werklozen open, tegenover 143 vacatures in het tweede kwartaal. De vacatureramingen van UWV voor de regio’s komen later beschikbaar.

Structurele krapte kan verschillende oorzaken hebben. In Nederland werken relatief veel mensen in deeltijd. Flexibilisering van de arbeidsmarkt was lange tijd de norm. Ook is sprake van een beperkte groei van de productiviteit, waardoor productie of dienstverlening een relatief groot beslag op het beschikbaar arbeidsaanbod blijven leggen. Krapte kan verder samenhangen met een te geringe instroom in opleidingen en minder kandidaten door een combinatie van vergrijzing en ontgroening.

De jaarlijkse publicatie van UWV Regio in Beeld bevat voor Rijnmond een tiental voorbeelden van beroepen met een langdurig krappe arbeidsmarkt. Werkgevers in de regio vinden al minimaal zes jaar moeizaam kandidaten voor vacatures in deze beroepen. Het gaat onder meer om functies in de techniek, de ICT, het onderwijs en de zorg. Ook blijkt dat er in Rijnmond al geruime tijd moeilijk personeel gevonden wordt voor bepaalde complexe economisch-administratieve functies, zoals controllers en AA accountants. Voor veel van deze krapteberoepen zijn bepaalde opleidingen en/of kwalificaties nodig. Maar voor bepaalde beroepen zoals medewerker klantcontact, volstaan ook trainingen op de werkvloer.

Samenwerken voor de duurzame match
Structurele krapteberoepen bieden duurzame perspectieven voor werkzoekenden. UWV is daarbij steeds op zoek naar manieren om vraag en aanbod duurzaam te matchen. Dat betekent: kijken naar de mogelijkheden van werkzoekenden en deze aan laten sluiten op de vraag van werkgevers. UWV zet zich hiervoor in samen met bedrijven, sectoren, gemeenten en onderwijs.Daarbij wordt steeds vaker gekeken naar mensen met passende competenties die, indien nodig, opgeleid kunnen worden voor een krapteberoep.

Uit de krant

Uit de krant