Afbeelding
Foto: Rijkswaterstaat

Aftellen naar het afzinken van de tunneldelen van de Maasdeltatunnel

Algemeen 712 keer gelezen

Op 31 maart en op 15 april 2023 worden de twee tunneldelen van de Maasdeltatunnel, onderdeel van de Blankenburgverbinding, afgezonken naar hun plek in het Scheur. 

De maanden tot aan dit zogeheten afzinken staan in het teken van de voorbereidingen. Zo wordt de plek waar de tunneldelen komen te liggen uitgebaggerd en worden de toeritten op de oevers van de rivier afgebouwd.

Twee keer een unieke gebeurtenis
In twee keer 24 uur worden de twee tunneldelen afgezonken. Het eerste tunneldeel van vrijdag 31 maart 10.00 uur tot zaterdag 1 april 10.00 uur. Het tweede tunneldeel van zaterdag 15 april 10.00 uur tot zondag 16 april 10.00. De vaarweg is tijdens deze afzinkoperaties afgesloten voor al het scheepvaartverkeer.

Het Scheur is een getijderivier, waardoor het water meebeweegt met eb en vloed. Op de gekozen data is sprake van doodtij. Dit is de periode waarin het verschil tussen hoog- en laagwater, en daarmee de stroming, minimaal is. Dit treedt ongeveer eens in de 14 dagen op en zorgt voor gunstige omstandigheden voor het afzinken.

Door externe omstandigheden, zoals slecht weer, kan het nodig zijn het afzinken uit te stellen. Daarom zijn drie reservemomenten vastgelegd: zaterdag 29 april tot zondag 30 april, zondag 14 mei tot maandag 15 mei en maandag 29 mei tot dinsdag 30 mei.

Ruim 500.000 kuub grond verplaatsen
Deze week start sleephopperzuiger ‘Meuse River’ op het Scheur met het baggeren van de sleuf waarin de tunneldelen komen te liggen. De Meuse River is sinds 2 jaar in de vaart en behoort tot de grotere baggerschepen in Europa. Het schip zuigt via sterke pompen en motoren grond van de bodem en vaart hiermee naar de Noordzee waar het wordt gestort. In totaal wordt meer dan 500.000 kuub grond gebaggerd. Het Scheur is op deze locatie 17 meter diep en het diepste punt van de sleuf komt op -30 meter NAP te liggen. Het baggeren is begin november klaar.

Vervolgens worden in november en december 12 grote betontegels op de bodem van de sleuf geplaatst. Deze betontegels zijn 7x7 meter en hebben een gewicht van meer dan 100.000 kilo. Op deze tegels komen straks de tunneldelen te liggen.

Daarnaast worden de komende maanden op de oevers van het Scheur de toeritten van de Maasdeltatunnel afgebouwd. Wanneer al deze activiteiten zijn uitgevoerd, kunnen de tunneldelen worden afgezonken. 

De reis van de tunneldelen
De tunneldelen zijn 185 en 205 meter lang. In Nederland zijn niet eerder tunneldelen van deze omvang gebouwd en afgezonken. En dat ook nog eens op een diepte van -30 meter NAP. Een gebeurtenis om niet ongemerkt voorbij te laten gaan. Hoe de reis van Isabella en Alara, zoals de tunneldelen zijn gedoopt, er exact uit gaat zien, wordt later bekend gemaakt. Tot die tijd kan de bouw van de Maasdeltatunnel en de andere projectonderdelen worden gevolgd via www.blankenburgverbinding.nl.

Uit de krant

Uit de krant