Afbeelding
stock

Gasopslagen verder gevuld

Algemeen 431 keer gelezen

Het kabinet wil de gasbergingen zo veel mogelijk vullen. De gasopslag in Bergmeer wordt zo maximaal mogelijk gevuld. Dat wordt naar verwachting ongeveer 90%. Het doel was 68%. Voor gasopslag Norg wordt een subsidie uitgewerkt zodat er verder gevuld kan worden. Door het verder vullen is er een buffer om eventuele tegenslagen op te vangen, zoals een bovengemiddeld koude winter.

De gasbergingen in Grijpskerk en Alkmaar zouden al tot 100% gevuld worden. Door dit kabinetsbesluit worden de bergingen op een veilige manier tot ruim boven het Europese doel van 80% gevuld.

Subsidie nodig
Om de berging Bergermeer verder te vullen zodat er komende winter voldoende gas is, trekt het kabinet 10 miljoen euro extra uit. Dat geld is onder andere nodig omdat het commercieel niet interessant is om de bergingen te vullen als de zomerprijzen hoger liggen dan de winterprijzen. Naast de 10 miljoen euro extra, wordt ook de resterende 200 miljoen euro gebruikt die eerder gereserveerd was voor een subsidieregeling voor het vullen van Bergermeer tot 68%. Al deze kosten worden met een heffing doorberekend aan de gasgebruikers.

Bijna 12 miljard m3 in bergingen
Bergermeer wordt verder gevuld waarbij de verwachting is dat er rond de 90% gevuld wordt. Dat is zo’n 4,1 miljard kubieke meter gas (90%) in plaats van 3,1 miljard kubieke meter (68%). Het gaat dus om ongeveer 1 miljard kubieke meter extra gas, waardoor er aan het begin van de winter zo’n 11,8 miljard kubieke meter gas in de bergingen zit. Het totale Nederlandse gasverbruik was in 2021 40 miljard kubieke meter, maar in de eerste vijf maanden van dit jaar is het verbruik 25 tot 33 procent lager dan vorig jaar.

Omwonenden betrokken
Het verder vullen van gasopslag Norg kan binnen de bestaande vergunning. Dat neemt niet weg dat omwonenden hier zorgen over hebben. Ook omdat sinds vorig jaar voor een deel van de omgeving van de gasopslag Norg geen schadevergoedingen meer uitgekeerd worden. Daarom wordt er opnieuw gekeken naar de onderzoeken op basis waarvan die aanpassing gedaan is. En komt er onderzoek dat meer duidelijkheid moet geven over de oorzaak van de huidige schade in deze gebieden. Daarnaast wordt met omwonenden gesproken over schadeafhandeling in het omgevingstraject rond de gasopslagen Grijpskerk en Norg.

Rechten Gazprom Bergermeer
Voor het vullen van de gasopslag Bergermeer wordt deels gebruik gemaakt van de ongebruikte capaciteit waar Gazprom recht op heeft. Die ruimte mag gebruikt worden als Gazprom daar zelf geen gebruik van maakt.

Voldoende gas in de winter
In Nederland is er de komende winter voldoende gas beschikbaar. Dat blijkt uit een analyse van GTS. Die analyse gaat ervan uit dat bijvoorbeeld de winter niet al te koud wordt en er voldoende vloeibaar gas (LNG) gekocht kan worden. Nu de bergingen verder gevuld worden, is er een buffer om dit soort eventuele tegenslagen op te vangen. Als dat toch niet nodig is, dan zijn de bergingen alvast verder gevuld voor het jaar erop.

Uit de krant

Uit de krant