Afbeelding
Foto: pixabay.com

Verhoudingsgewijs weinig grote gezinnen in Nissewaard

Algemeen 770 keer gelezen

In Nederland woont 18 procent van de inwoners alleen. Per gemeente verschilt dat percentage sterk. Omdat twintigers relatief vaak alleen wonen, tellen studentensteden veel alleenwonenden. In Groningen, Wageningen, Delft en Maastricht woont meer dan 30 procent van de inwoners alleen. Ook in de vier grote steden wonen veel personen die alleen een huishouden vormen. In kleinere gemeenten, die vaak een oudere bevolking hebben, zijn de alleenstaanden ook vaak wat ouder.

In Nissewaard woont 15,48% van de inwoners alleen.

Waar wonen de meeste eenoudergezinnen?
Op 1 januari 2021 waren er 2 614 872 huishoudens met thuiswonende kinderen. Daarvan was 23 procent een eenoudergezin: op het adres staan een moeder of vader met een of meer kinderen ingeschreven. Er zijn naar verhouding meer eenoudergezinnen in (grote) steden dan daarbuiten. Het aandeel is het grootst in Rotterdam (35,8 procent van alle gezinnen).

Nissewaard telt 28,15% eenoudergezinnen.

Waar wonen de meeste gezinnen met drie of meer kinderen?
De meeste gezinnen hebben een of twee thuiswonende kinderen. In 16 procent van de gezinnen zijn er drie of meer kinderen. In het zuiden en noordoosten van het land komen gezinnen van deze grootte wat minder voor dan elders in het land. De gemeenten waar naar verhouding de meeste grote gezinnen wonen zijn Urk (46,6 procent van de gezinnen), Staphorst (38,2 procent) en Barneveld (30,4 procent).

12,15% van de gezinnen in Nissewaard heeft drie of meer kinderen.

Bron: CBS

Uit de krant

Uit de krant