Uit het onderzoek blijkt dat er veel behoefte is aan zwemmogelijkheden.
Uit het onderzoek blijkt dat er veel behoefte is aan zwemmogelijkheden. Foto: pixabay.com

Onderzoek naar lokaal sporten: te weinig zwemmogelijkheden in de gemeente

Algemeen 853 keer gelezen

Kort geleden konden deelnemers aan TipNissewaard een enquête invullen over lokaal sporten. In dit onderzoek kwamen onder andere de sportvoorzieningen in de buurt aan de orde.

Mensen hebben vaak hun mening klaar, zo zijn ze voor- of tegenstander van ideeën die spelen in de samenleving. Deze krant en het onderzoeksbureau Toponderzoek willen de betrokkenheid van de inwoners van Nissewaard vergroten. Via TipNissewaard.nl kunnen alle inwoners van deze gemeente hun mening kenbaar maken over onderwerpen die spelen in de samenleving. Dit is dan ook gedaan over het actuele onderwerp lokaal sporten in Nissewaard. De vragenlijst is opgesteld in samenwerking met deze krant en de respondenten hebben de vragenlijst anoniem ingevuld. De resultaten zijn vervolgens gewogen naar leeftijd. 

Wandelen
In iedere gemeente zijn verschillende mogelijkheden om te sporten. De ene inwoner sport bijvoorbeeld graag in teamverband, terwijl de ander liever alleen sport. Ook is er voor de ene inwoner een ruim aanbod om uit te kiezen, waar het aanbod voor andere inwoners beperkt kan zijn door persoonlijke interesses. Uit het onderzoek blijkt dat wandelen een geliefde bezigheid is van de inwoners van de gemeente, met een percentage van 39% onder de respondenten van het onderzoek. Het grootste gedeelte van de respondenten, namelijk 90%, doet aan een sport voor zijn/haar gezondheid. Andere respondenten sporten vanwege de sociale contacten, gezelligheid, het opbouwen van conditie en het neerzetten van prestaties.

Mensen die niet sporten doen dit vooral vanwege hun blessure/gezondheid of omdat zij het te duur vinden. Ondanks dat het grootste percentage van de respondenten wandelt, is toch meer dan de helft van de respondenten lid of lid geweest van een sportvereniging of sportschool. Ook sport ongeveer de helft van de respondenten meerdere keren per week, in tegenstelling tot een percentage van 17% die dagelijks aan sport doet en een percentage van 24% die één keer per week sport.

Sportvoorzieningen
In de enquête werd er ook gevraagd naar de meningen over de sportvoorzieningen in de buurt. Op die manier kon er gekeken worden naar de kwaliteit, diversiteit, het aantal en de kosten omtrent de (on)tevredenheid over de sportvoorzieningen. In totaal is 43% van de respondenten (zeer) tevreden over de sportvoorzieningen in de buurt, met daarentegen een percentage van 18% die (zeer) ontevreden is. De ontevredenheid omtrent de sportvoorzieningen komen vooral voort uit het gebrek aan gelegenheid om te zwemmen in onze gemeente. Zo schreef één van de respondenten dat er te veel animo is om te zwemmen in tegenstelling tot de capaciteit hiervoor.

Stimuleren
Gemeenten stimuleren inwoners op verschillende manieren om te sporten. Zo kan er gedacht worden aan het organiseren van sportactiviteiten voor bijvoorbeeld basisschoolleerlingen en subsidies voor inwoners die geen middelen hebben om een lidmaatschap te kunnen betalen voor hun zoon/dochter. In de verstuurde enquête is de respondenten dan ook gevraagd wat de gemeente kan doen om inwoners te stimuleren om meer te sporten. De antwoorden liepen uiteen. Van het aanleggen van sportvelden en sportaccommodaties buiten tot acties organiseren waarbij kennis kan worden gemaakt met diverse sporten. 

Wilt u ook uw mening delen? Meldt u dan nu aan op TipNissewaard.nl om vragenlijsten te ontvangen over actuele onderwerpen. TipNissewaard praat samen met de inwoners, in plaats van over inwoners.

Uit de krant

Uit de krant