Rond de Heemraadlaan is geen flexibiliteit aangeboden die per direct inzetbaar is.
Rond de Heemraadlaan is geen flexibiliteit aangeboden die per direct inzetbaar is. Foto : Foto-Ok.nl

Stedin wil flexibel elektriciteitsvermogen

Algemeen 380 keer gelezen

In april dit jaar startte netbeheerder Stedin een marktconsultatie onder de naam ‘StedinFlexchallenge’. Hierbij riep ze bedrijven op om aan te geven of zij hun elektriciteitsvermogen flexibel kunnen inzetten voor twee gebieden; één op Schouwen-Duiveland/Tholen en één in Spijkenisse. 

Dit heeft geresulteerd in maar liefst 30 oplossingen vanuit zeer verschillende partijen, verdeeld over grofweg drie categorieën: flexibiliteit in duurzame opwek door zon en wind, flexibele bedrijfsprocessen en opslag. In de oplossingen ziet Stedin voor beide locaties kansen om daadwerkelijk meer ruimte te creëren op het elektriciteitsnet. 

Inzichten 
De marktconsultatie heeft Stedin waardevolle inzichten gegeven, de belangrijkste zijn:

1. Er zijn verschillende oplossingen aangedragen met ‘koppelkansen’ naar duurzame warmte en mobiliteit. Denk aan de inzet van elektrische boilers in plaats van gasgestookte installaties en het snel laden van trucks via batterijopslag. Langere doorlooptijden en de afhankelijkheid van andere partijen maken deze oplossingen complexer dan andere. 

2. Flexibel vermogen heeft een erg hoge marktprijs. Dit is het gevolg van de huidige onrust op de verschillende met elkaar concurrerende energiemarkten en de snel stijgende vraag naar flexibel vermogen. Om gebruik te maken van flexibel vermogen moet Stedin meeconcurreren in deze markten. 

3. Stedin vermoedt dat er nóg meer flexibel vermogen aanwezig is – vanuit lokale bedrijven – dan nu is aangeboden via deze marktconsultatie. 

Vervolgstappen 
Voor zowel het elektriciteitsnet van Schouwen-Duiveland en Tholen (Noordring) als het elektriciteitsnet van Spijkenisse (Heemraadlaan) is de eerste vervolgstap het bepalen van de inkoopstrategie voor flexibel vermogen. Stedin verwacht deze rond de zomer vast te stellen. Voorwaarde is uiteraard dat het flexibel vermogen betrouwbaar en betaalbaar is.
In het gebied van de Heemraadlaan ziet Stedin een toename van de energievraag. Het doel is om in 2023 één van de oplossingen uit de StedinFlexchallenge in de praktijk te toetsen, zodat de regionale netbeheerder beter op deze stijgende vraag kan anticiperen. De ervaring die Stedin hierbij opdoet, kan ze ook gebruiken in andere gebieden.

Webinar in september 
In september organiseert Stedin een webinar om de resultaten, opvallende zaken en vervolgstappen van de Flexchallenge nader toe te lichten. Geïnteresseerden kunnen zich nu al aanmelden voor dit webinar via: https://www.stedin.net/zakelijk/energietransitie/flexibel-vermogen-gezocht Als de precieze datum bekend is, ontvangen zij een persoonlijke uitnodiging.

Uit de krant