Afbeelding
Afb. ruimtelijkeplannen.nl

Voorontwerp bestemmingsplan IKC Elementen-Schenkel Spijkenisse ter inzage

Algemeen

De gemeente Nissewaard bereidt een nieuw bestemmingsplan IKC Elementen-Schenkel Spijkenisse voor.

Dit bestemmingsplan maakt de bouw van een nieuw schoolgebouw mogelijk in het gebied tussen de Nieuwe Hongerlandsedijk en de Amerstraat, ten zuiden van de kavel waar woningbouwontwikkeling is beoogd in de vorm van hoogbouw. 

Planfase
Voorontwerp

Plannummer
NL.IMRO.1930.BPSPIKCNwHdijk-1001

Mer-beoordeling
Voor het plan is een aanmeldnotitie vormvrije milieueffectrapportage (MER) opgesteld. Het college van burgemeester en wethouders heeft op basis van deze notitie besloten dat het opstellen van een MER achterwege kan blijven omdat mogelijk belangrijke nadelige milieugevolgen zijn uitgesloten. De aanmeldnotitie is opgenomen als bijlage bij het ontwerpbestemmingsplan.

Inzage
U kunt het bestemmingsplan t/m 12 juli 2022 inzien:

op Externe link:www.ruimtelijkeplannen.nl;

op afspraak in het stadhuis, Raadhuislaan 106, 3201 EL Spijkenisse.

Reacties
U kunt tot en met 12 juli 2022 een reactie (inspraakreactie) indienen. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk.

Een schriftelijke reactie stuurt u naar:
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nissewaard
Postbus 25
3200 AA Spijkenisse.

U mag uw reactie ook per e-mail sturen naar ruimtelijkeplannen@nissewaard.nl.

Voor het geven van een mondelinge reactie maakt u eerst een afspraak met een medewerker van het team Ruimtelijke Inrichting.

Meer weten?
Wilt u meer weten over het bestemmingsplan of wilt u een afspraak maken? Bel dan naar telefoonnummer: 14 0181 of stuur een e-mail naar ruimtelijkeplannen@nissewaard.nl.

Uit de krant

Uit de krant