De Stichting Acute Zorg VPR heeft zich in het verleden ook ingezet voor het behoud van het ziekenhuis.
De Stichting Acute Zorg VPR heeft zich in het verleden ook ingezet voor het behoud van het ziekenhuis. Foto: Foto-OK.nl

Zorgen over ‘de Zorg’

Algemeen 654 keer gelezen

De Stichting Acute Zorg Voorne Putten en Rozenburg (Stichting Acute Zorg VPR) maakt zich in toenemende mate zorgen over de kwaliteit van zorg, zoals die nu wordt geleverd op Voorne Putten, Rozenburg en Hoogvliet. In dit gebied wonen ruim 200.000 mensen. Daarnaast werken ook nog eens duizenden mensen in de industrie en de haven in ditzelfde gebied.

Als het om acute zorg gaat, blijkt dat met enige regelmaat ambulances niet binnen de landelijk geldende afspraken kunnen voldoen aan de aanrijdtijden. Hierdoor komt de eerste hulp in het gedrang. Zo heeft de Stichting met enige regelmaat, bij monde van haar voorzitter de heer Heijdacker, de verantwoordelijken hierop aangesproken. Niet alleen met kritische opmerkingen, maar ook met ideeën om dit te verbeteren. O.a. een andere opkomstlocatie voor ambulances, met als voordeel een betere dekking van het gebied, is al menig maal de revue gepasseerd. Toezeggingen vanuit Ambulancezorg Rotterdam-Rijnmond (ARR) worden gedaan, maar de uitvoering laat tot nu toe te wensen over. Kortom, het duurt te lang.

Een volwaardig ziekenhuis
Naast deze zorgen pleit de Stichting ook voor een ziekenhuis waar volwaardige- en volledige zorg geboden kan worden. Het is onacceptabel dat in een gebied waar zoveel mensen wonen en werken, zij aangewezen zijn op ziekenhuizen ver buiten de regio. Los van de afstand is ook bereikbaarheid een onderwerp van zorg. Om te komen tot een oplossing heeft de Stichting verder gekeken. Je hoeft niet alles zelf uit te vinden, als blijkt dat er voorbeelden in dit land zijn waar het goed is geregeld. Om een voorbeeld aan te halen keek de Stichting Acute Zorg VPR naar het Sionsberg Netwerk Ziekenhuis in Dokkum (Friesland). Door samenwerkingsverbanden aan te gaan met verschillende (maatschappen van) ziekenhuizen en zorgpartners, heeft Sionsberg Netwerk Ziekenhuis uitstekende kennis en kunde in huis gehaald, terwijl het volume kan worden aangepast aan de behoefte van de regio.

Waar zorg een gezicht krijgt
De spoedpoli Dokkum is een mooi voorbeeld dat het ook anders kan. Dit ziekenhuis zette als eerste in Nederland een spoedpoli op, die volledig wordt gerund door verpleegkundig specialisten, in plaats van artsen. Een groot deel van de spoedeisende zorgvragen kan uitstekend worden behandeld buiten een volledig geoutilleerde spoedeisende hulp, zonder wachttijd voor patiënten. Het is bovendien een ontlasting van de specialisten.

Zorg dichtbij als het kan, ver weg als het moet. Met pre-hospitale triage kunnen de verpleegkundig specialisten de hoog- en laagcomplexe zorg goed scheiden. Met behulp van algoritmes bepaalt de verpleegkundig specialist van tevoren welke diagnostiek iemand nodig heeft. Zo wordt zorg op maat geleverd.

Samenwerken is essentieel
Om ervoor te zorgen dat goede acute zorg voor iedereen beschikbaar en betaalbaar blijft, moet deze zorg anders georganiseerd gaan worden (aldus de Nederlandse Zorgautoriteit). Om het één en ander tot stand te brengen zal een goede samenwerking noodzakelijk zijn. Daarbij spelen zorgverzekaars een hele belangrijke rol. ‘Luister eens naar elkaars ideeën, denk buiten de lijntjes en sla de handen ineen’, is de oproep van de Stichting Acute Zorg VPR.

Uit de krant

Uit de krant