Afbeelding
© ILT

Persbericht Inspectie keurt 9% van het geteste F2-consumentenvuurwerk af

Algemeen 67 keer gelezen

9% van het geteste F2-consumentenvuurwerk voldoet niet aan de veiligheidseisen en is afgekeurd. Dit blijkt uit testen van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). De importeurs moesten deze artikelen van de markt halen en op eigen kosten laten vernietigen. Daarnaast bleek 31% van het vuurwerk van onvoldoende kwaliteit. De inspectie heeft de importeurs een waarschuwingsbrief gestuurd. Zij moeten dit vuurwerk aanpassen. De tests van de ILT waren vrijwel afgerond toen tot een vuurwerkverbod werd besloten.

Risicogericht
Ieder jaar inspecteert de ILT F2-consumentenvuurwerk waarbij zij gericht kijkt naar de meest risicovolle producten. Dit jaar zijn compounds, batterijen enkelschotbuizen, combinaties en fonteinen onderzocht op o.a. slecht/onjuist functioneren, geluidsniveau en juiste etikettering. In totaal zijn 187 verschillende artikelen onderzocht. Van elk product zijn 10 exemplaren getest. Redenen voor directe afkeur waren bijvoorbeeld ontploffen, omvallen, blindgangers, brandende delen, te hoog geluidsniveau en te lang nabranden.

Meer controles
Vanwege het vuurwerkverbod verlegde de inspectie haar focus eind 2021 naar webshops en grenscontroles. Veel online besteld vuurwerk is afkomstig van webshops in het buitenland. Het per post opsturen van vuurwerk is verboden en dus illegaal, vanwege de gevaren die dit oplevert. Samen met de postpakketbedrijven hield de ILT deze poststromen extra goed in de gaten. Daarnaast intensiveerde de inspectie haar controles in samenwerking met ketenhandhavingpartners aan de grens, zowel in de Rotterdamse haven als langs de grensovergangen op de weg.

Testdag fop- en schertsvuurwerk
De ILT hield medio december een extra testdag om fop- en schertsvuurwerk (F1-categorie) te controleren, omdat dit vuurwerk als enige was toegestaan tijdens het vuurwerkverbod. De inspectie onderzocht 260 exemplaren: 150 fonteinen, 80 knetterpellets/-linten en 30 grondtollen.

Van de 150 onderzochte fonteinen voldeden 51 exemplaren (34%) niet aan de veiligheidsvoorschriften. Er kwamen brandende delen buiten de veiligheidscirkel van 1 meter terecht.

Van de 80 onderzochte knetterpellets/linten voldeden 18 exemplaren (23%) niet. Ook hier was sprake van brandende delen buiten de veiligheidscirkel van 1 meter.

Van de 30 onderzochte grondtollen zijn 4 exemplaren (13 %) afgekeurd. Deze kwamen tijdens het ontbranden buiten de veiligheidscirkel van 1 meter.

Uit de krant