Afbeelding
Foto: PR

Ledenvergadering OV Zuidland dit jaar digitaal

Algemeen 48 keer gelezen

Zuidland - Het bestuur van de Oranjevereniging Zuidland nodigt haar leden uit voor de Algemene Ledenvergadering (ALV), die wordt gehouden op dinsdag 25 januari 2022.

De ALV in de normale vorm kan helaas geen doorgang vinden vanwege de coronamaatregelen. Vanwege deze extreem uitzonderlijke situatie past Oranjevereniging Zuidland artikel 8 lid 2 van boek 2 BW toe en biedt de ALV via een hybride vorm aan: deels op locatie en deels via MS Teams.

De voorzitter, penningmeester en secretaris zijn daadwerkelijk in vergadering bijeen. De portefeuillehouders en overige vrijwilligers/leden kunnen langs de digitale weg deelnemen aan de ledenvergadering.

Naast de gebruikelijke onderwerpen wordt het programma rondom de viering van Koningsdag 2022 besproken.

Een MS Teams-link voor de vergadering, het jaarverslag en de financiële stukken zijn vanaf 22 januari 2022 opvraagbaar via het secretariaat van de vereniging (E: secretariaat@ovzuidland.nl). Tijdens de vergadering worden de stukken toegelicht.

Uit de krant