Raadslid Peter van der Velden is opnieuw in opspraak gekomen. Nu vanwege een derde die via zijn inloggegevens inzage had in geheime stukken.
Raadslid Peter van der Velden is opnieuw in opspraak gekomen. Nu vanwege een derde die via zijn inloggegevens inzage had in geheime stukken.

Datalek bij de gemeente: inzage in geheime stukken door afgifte inloggevens raadslid

ma 10 jan 2022, 09:21 Algemeen

Is Peter van der Velden naïef, overtreedt hij bewust de gemeentewet of is er zoals hij zelf zegt sprake van rancune?

In 2020 kwamen er bij burgemeester Van Oosten signalen binnen dat Van der Velden niet woonachtig zou zijn in Spijkenisse. Een vereiste voor een raadslid. De burgemeester besloot tot een woonplaatsonderzoek, dat inmiddels in afgerond. De gemeente heeft niet kunnen constateren dat hij er niet woont. Eind vorig jaar besloot de gemeente Rotterdam tot een onderzoek, omdat ook daar meldingen waren binnen gekomen, dat Van der Velden woonachtig zou zijn in Hoogvliet. Noch Van der Velden, noch de vrouw waarmee hij naar eigen zeggen een lat-relatie heeft, wilden aan het onderzoek meewerken en ook dat onderzoek is gestaakt. Wij hebben niet kunnen constateren dat de heer Van der Velden woonachtig is in Hoogvliet, noch dat hij hier niet woonachtig is, zo laat de gemeente Rotterdam weten.

Toegang tot geheime stukken
Nu speelt er weer een kwestie met een uitgeleende I-Pad, waarop Notubox is geïnstalleerd. Via deze app kunnen raadsleden bij de raadsstukken. De gewone burger kan de meeste documenten benaderen via de website van de gemeente inzien, maar voor raadsleden zijn er ook geheime stukken beschikbaar, met daarin o.a. financiële onderbouwingen van besluiten. Stukken die zeker niet naar buiten mogen komen als er sprake is van een aanbesteding. De partijondersteuner die de I-Pad te leen had gekregen, moest voor Van der Velden de stukken lezen en vragen opstellen die de fractievoorzitter dan aan het college kon stellen. Zij is echter geen raadslid dus had een deel van de stukken niet mogen zien. Nog erger is dat zij via de inloggegevens ook toegang had tot de verslagen van het presidium (tegenwoordig seniorenconvent genoemd), het overleg van de fractievoorzitters. Zelfs raadsleden kunnen deze verslagen niet raadplegen.

Twijfels
Langzamerhand begon er twijfel te ontstaan of het wel de juiste manier van werken was. ‘Ik had de stukken nodig om de vragen te kunnen opstellen, maar begon me wat ongemakkelijk te voelen toen ik besefte dat ik bij veel geheime stukken kon’, vertelt de vrouw, die daarnaast ook problemen kreeg met de manier waarop Van der Velden politiek bedreef. ‘Wat hij zei en wat hij deed, kwam niet overeen. Als je bijvoorbeeld voor een beter armoedebeleid bent, moet je niet instemmen met plannen die daar haaks opstaan. Dat is niet open, eerlijk en transparant politiek bedrijven.’

Naast dat de vrouw de schriftelijke vragen moest opstellen, kreeg ze ook het verzoek om opgenomen gesprekken uit te werken. ‘Peter neemt alle telefoongesprekken op, maar ook gesprekken die hij zo met mensen heeft. Ik heb o.a. een gesprek uitgewerkt dat hij had met Anita Verweij in de tijd dat de splitsing binnen de PVV plaatsvond en een gesprek met de burgemeester over het woonplaatsonderzoek.’

Opgestapt
Inmiddels heeft de vrouw Belang van Nissewaard verlaten. ‘Naast de politieke keuzes waar ik moeite mee kreeg, speelden ook financiële zaken een rol. Samen met Van der Velden en een partijgenoot, vormde ik het bestuur van de Stichting het Volkshuys. De stichting huurde het pand op de Noordpassage 1-3 waar enige tijd zowel Belang van Nissewaard als de Weggeefhoek ondergebracht waren. Beiden betaalden een deel van de huur. De weggeefhoek stortte de helft op de privérekening van Van der Velden, wat hij vervolgens van zijn privérekening op de rekening van Het Volkshuys stortte o.v.v .huur Nov-Dec+Borg uitgestelde lening. Hoezo lening? Het was gewoon huur die betaald werd.’ De druppel was de affaire rond de Sinterklaasviering, waarbij na dagen bleek dat Sinterklaas positief getest was. ‘Ik heb een hartoperatie ondergaan en ga zoveel mogelijk risico’s uit de weg. Vanwege de Sinterklaasviering liet ik me regelmatig testen en ik was steeds negatief, tot vlak na het bezoek van de Sint. Toen bleek dat ik corona had opgelopen. Van der Velden wist van de positieve Sint, heeft zelfs in het weekend voor Sinterklaas gespeeld, maar nam niet de moeite om mij of anderen te informeren. Uiteindelijk werd er pas na vijf dagen een berichtje geplaatst op een Facebookpagina met een kleine groep volgers. Ik was er klaar mee, heb de sleutel van het pand in zijn brievenbus gestopt en de I-Pad heb ik ook niet meer. Hij mag het nu zelf gaan doen.’

Reactie gemeente
Met betrekking tot het datalek laat de gemeente Nissewaard desgevraagd weten dat ze op de hoogte gebracht is van de melding en heeft gedaan wat noodzakelijk is in dit soort situaties.

Rancune
Peter van der Velden zegt er klaar mee te zijn dat er steeds laster in de media verschijnt. ‘In de vakantie kreeg ik een mail van de burgemeester met de mededeling dat ik mijn gemeentelijke I-Pad zou hebben uitgeleend aan een derde. Dat klopte niet want ik had de I-Pad bij me en dat heb ik ook aangegeven. Na mijn vakantie heb ik een gesprek gehad met de burgemeester en de zaak is naar tevredenheid van beide partijen afgesloten. Ik heb alleen uit voorzorg mijn wachtwoord gewijzigd. Mijn privé I-Pad heb ik inderdaad uitgeleend, maar de persoon in kwestie heeft mij via whatsapp laten weten dat een professioneel bedrijf hem leeg zou moeten maken omdat ze hem anders niet kon gebruiken. Ik kon er zelf ook niet in, want ik wist de code niet meer. Het is puur uit rancune dat dit nu openbaar gemaakt wordt. Ze had verwacht als nummer 2 op de kieslijst te komen. En hoe ze aan de inloggegevens is gekomen weet ik niet. Misschien via een voormalige partijgenoot, die ik hielp met inloggen tijdens de vergaderingen omdat het hem niet lukte.

Er worden steeds zaken gepubliceerd die niet waar zijn, maar mij wel schade toebrengen. Dat geldt voor de woonplaatsonderzoeken, maar ook voor andere beschuldigingen die geuit zijn. Het OM heeft die aantijgingen destijds allemaal van tafel geveegd.’

De huidige PVV fractie heeft zich echter niet neergelegd bij het besluit van de Officier van Justitie en is een artikel 12 Sv procedure bij het Gerechtshof gestart. Die zaak dient deze week.

Uit de krant