De Haringvlietbrug wordt in fases gerenoveerd.
De Haringvlietbrug wordt in fases gerenoveerd. Foto: Rijkswaterstaat

Bereikbaar Voorne-Putten: vroeger, tegenwoordig en toekomst

Algemeen 145 keer gelezen

De bereikbaarheid van Voorne-Putten en met name Nissewaard staat onder druk. De aanleg van de Blankenburgverbinding moet de druk op de A15 rond de Botlekbrug verminderen. Gaat die verbinding daadwerkelijk zorgen voor een afname van de verkeersdruk of is daar meer voor nodig, zoals een extra oeververbinding waarvoor vooral in Nissewaard sterk gelobbyd wordt? En wat zijn de effecten van de Blankenburg-verbinding op de andere gemeenten op Voorne-Putten, op de economie, de woningbouw, de recreatie en het milieu?

In de serie Bereikbaar Voorne-Putten, die tot stand komt met behulp van een subsidie van de Provincie Zuid-Holland, proberen we een antwoord te geven op bovenstaande vragen. Wilt u meepraten over dit onderwerp, neem dan contact op met de redactie via redactie@grootnissewaard.nl

Onderhoudsopgave
De Nederlandse infrastructuur staat bekend als één van de beste ter wereld. Om die infrastructuur op dat niveau te houden, moet er geïnvesteerd worden in het onderhoud en daar zit een financieel gat. Er is namelijk meer onderhoudswerk dan budget, waardoor storingen toenemen en er spoedreparaties uitgevoerd moeten worden.

De reden voor het grote onderhoudsvraagstuk is dat de infrastructuur op leeftijd raakt. Sinds de aanleg in de vorige eeuw is er acht keer meer verkeer op de Nederlandse wegen gekomen en zijn de vraagwagens zwaarder beladen. Bij de bruggen wordt daarnaast de slijtage bevorderd door de intensievere scheepvaart.  Het einde van de technische levensduur van een groot aantal bruggen, tunnels, viaducten en sluizen is in zicht. 

In 2018 heeft de toenmalige minister van Infrastructuur en Waterstaat de aftrap gegeven voor het vervangen en renoveren van bruggen, tunnels en sluizen. Ook is een aantal keer geld naar voren gehaald voor onderhoudsprojecten. Daardoor is er meer budget beschikbaar dan wat eerder op de begroting stond en is de afgelopen jaren meer onderhoud aan de netwerken uitgevoerd dan ooit tevoren. Toch is er jaarlijks nog een tekort van ca 1 miljard euro. Om die reden wordt er continu geschoven met de prioriteiten in de planning. De veiligheid van de gebruiker mag namelijk nooit in het geding komen.

Doordat niet al het onderhoud kan worden uitgevoerd en veel objecten aan het einde van hun technische levensduur zijn, zullen er storingen optreden en zijn er vaker spoedreparaties en tussentijds onderhoud nodig. Ook zullen vaker maatregelen moeten worden getroffen, zoals snelheidsbeperkingen, aslast- of aflaadbeperkingen. Dat is nu al merkbaar voor gebruikers. Zo is op de Haringvlietbrug (A29) de maximumsnelheid verlaagd naar 50 km/h en is de rechterrijstrook van de Calandbrug richting Rotterdam afgesloten voor het verkeer vanwege scheurvorming.

In Zuid-Holland gaat het om de renovatie, vervanging en aanleg van 13 bruggen, 8 tunnels en 13 wegen. Ook worden er ict-systemen vervangen. De werkzaamheden zullen tot circa 2030 uitgevoerd worden.

Suurhoffbrug
Een van de eerste renovatieprojecten in onze regio was de aanleg van een tijdelijke brug naast de bestaande Suurhoffbrug. Die laatste had last van vermoeiingsverschijnselen en is aan vervanging toe. Door deze brug nu te renoveren en er een tijdelijke brug naast te leggen, kan het verkeer over deze bruggen verdeeld worden. Zo wordt de oude Suurhoffbrug ontlast. Inmiddels wordt er gewerkt aan een planstudie die rond 2025 afgerond moet zijn en die duidelijk moet maken hoe de nieuwe oeververbinding er rond 2030 uit moet gaan zien.

Ook zijn dit jaar de laatste werkzaamheden uitgevoerd aan de Botlekbrug, d.w.z. dat ook de spoorverbinding over de brug in gebruik is genomen. 

Heinenoordtunnel
In de Hoeksche Waard staat de renovatie van de Heinenoordtunnel (2023-2024) en de renovatie van de Haringvlietbrug centraal. Deze brug krijgt in 2023 als 1e een nieuwe klep. Het vaste deel van de Haringvlietbrug en de A29 zelf worden na 2025 gerenoveerd. Bij de tunnel gaat het om groot onderhoud en vervanging van de technische installaties en systemen van de in 1969 aangelegde tunnel. Tussen 2023 en 2024 is de tunnel ruim 30 weekenden afgesloten in één rijrichting. In de zomer van 2023 en 2024 is de tunnel enkele weken volledig afgesloten. De verwachting is dat ook Voorne-Putten in die periode hinder zal ondervinden van de werkzaamheden.

Spijkenisserbrug
In 2024 wordt de Spijkenisserbrug aangepakt. De brug is verouderd en storingsgevoelig. De brugdelen zijn afkomstig van de oude Moerdijkbrug en stammen uit 1936. Nu het aantal brugdraaiingen van 6800 tot 7500 toeneemt, moet er iets gebeuren om de storingen structureel aan te pakken. In 2024 wordt gestart met de renovatie. Eerst worden de systemen voor de bediening, besturing en bewaking van de brug vervangen. Later wordt de constructie gerenoveerd.

Tunnels
De Botlektunnel, de Thomassentunnel en de Beneluxtunnel worden vanaf 2025 gerenoveerd. Een verdere planning is nog niet bekend, wel dat in het geval van afsluiting van de eerste twee tunnel het verkeer gebruik kan maken van de Botlekbrug resp. de Calandbrug.

Calandbrug
De Calandbrug is in de toekomst niet meer nodig voor treinverkeer. Voor het spoor is een nieuwe verbinding gemaakt: het Theemswegtracé. Zodra deze klaar is, wordt het spoor verwijderd en wordt de brug gerenoveerd. Die renovatie staat op de planning voor 2025. Tot die tijd blijft waarschijnlijk de rechterrijstrook in de richting van Rotterdam/Rozenburg afgesloten. Begin deze zomer zijn er scheuren ontdekt in het rijdek, ontstaan door de zware belasting van de rechterrijstrook. De stroken zijn gelast, maar er zijn opnieuw scheuren geconstateerd, die echter niet opnieuw gelast kunnen worden. Door de eerdere reparaties is het staal onder vooral de rechterrijstrook van het beweegbare deel, bros geworden. Door de rijstrookafzetting kan de brug veilig gebruikt blijven worden tot aan het herstel. Tot het moment van renoveren zal Rijkswaterstaat de brug regelmatig inspecteren. Verkeer op de linkerrijstrook heeft geen invloed op deze scheurvorming. Rijkswaterstaat verwacht dat door het afsluiten van één rijstrook de hinder voor het wegverkeer beperkt zal zijn. In principe is een rijstrook genoeg om al het verkeer te kunnen afwikkelen. Afgezien van files door brugopeningen of incidenten zal er geen tot zeer beperkt oponthoud zijn. Fiets- en voetpad blijven beschikbaar.

Naast de oude Suurhoffbrug is een nieuwe, tijdelijke brug gelegd.
De renovatie van de Spijkenisserbrug moet in 2024 beginnen.

Uit de krant

Uit de krant