Afbeelding
Foto: Remie Kranendonk | REEM

Werkzaamheden Brielse Meer van start

Algemeen 84 keer gelezen

Komende week beginnen de werkzaamheden voor het project ‘Optimalisatie watervoorziening Brielse Meer’. Het waterschap Hollandse Delta automatiseert een aantal installaties waarmee het water geregeld wordt. Daardoor kan ze het water nog efficiënter en op afstand sturen. Zo zorgen zij, nu en in de toekomst, voor voldoende zoet water in de hele regio.

Door de klimaatverandering krijgen we steeds vaker te maken met hoosbuien, droogte en verzilting. Het is belangrijk om daar tijdig op in te spelen en het watersysteem toekomstbestendig in te richten. Dat doet het waterschap met het project ‘Optimalisatie watervoorziening Brielse Meer’. De werkzaamheden bestaan uit het automatiseren 12 polderinlaten, waarvan er 8 worden vervangen en vergroot. Ook wordt 1 hevel geautomatiseerd en eerder werd de inlaatsluis van Spijkenisse al geautomatiseerd. Na afronding van deze werkzaamheden kan precies op het juiste moment tussen eb en vloed zoet water worden ingelaten.

Samenwerking
Het zoete water uit het Brielse Meer wordt niet alleen door boeren op Voorne-Putten gebruikt om hun akkers te beregenen of voor de recreatie door inwoners. Ook het Hoogheemraadschap van Delfland, de bedrijven in de Rotterdamse Haven en Evides maken dankbaar gebruik van het zoetwater uit het Brielse Meer. Daarom hebben zij gezamenlijk subsidie aangevraagd bij het Deltafonds Zoetwater van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Die is vorig jaar toegekend.

Overlast
De werkzaamheden nemen in totaal ongeveer één jaar in beslag. In sommige gevallen is enige overlast niet te voorkomen. Het gaat bijvoorbeeld om wegafzettingen op de Maasdijk in Zwartewaal, de Wieldijk in Heenvliet en een gedeeltelijke wegafzetting op de Stationsweg in Abbenbroek. Hierover volgt nadere berichtgeving en worden omleidingsroutes ingesteld

Groot belang
Alle betrokken partijen onderstrepen het belang van dit project. ‘Deze samenwerking is heel belangrijk voor het behouden en versterken van deze zoetwaterbron’, vertelt Marcel Belt, hoogheemraad bij Delfland. ‘Zeker gezien de gevolgen van klimaatverandering, waarin we steeds vaker te maken krijgen met droogte en verzilting.’ Peter Mollema, strategisch adviseur bij het Havenbedrijf, vult hem aan: ‘Een goede zoetwatervoorziening is belangrijk voor veel bedrijven in de haven. Het Havenbedrijf Rotterdam, geholpen door Evides, behartigt de belangen van deze bedrijven in de Bernissecommissie en is verheugd dat genoemde maatregelen worden uitgevoerd.’ Dorenda Gerts, heemraad water bij Hollandse Delta tot slot: ‘Water en klimaatverandering raken ons allemaal. Daarom ben ik trots op deze samenwerking en de uitvoering van het project Optimalisatie watervoorziening Brielse Meer.’

Uit de krant

Uit de krant