Afbeelding
Foto: Danny Cornelissen

Haven Rotterdam volledig operationeel in eerste helft 2020

vr 24 jul 2020, 12:00 Algemeen

De haven van Rotterdam heeft in de eerste zes maanden van 2020 een overslag gerealiseerd van 218,9 miljoen ton. Dat is 9,1% minder dan in het eerste halfjaar van 2019, hetgeen destijds een overslagrecord was. 

Ondanks de ontwrichtende impact van de Covid-19 pandemie op economie, productie en logistiek, bleef de Rotterdamse haven 100% operationeel. De economische impact door Covid-19 is de belangrijkste verklaring voor de volumedaling.

Kernpunten eerste halfjaar:
Totale overslag 218,9 miljoen ton (-9,1%).Aanzienlijke reductie in overslag kolen, ertsen en minerale olieproducten, geringe reductie in overslag containers, groei in overslag biomassa en LNG.Omzet nam 0,7% toe naar € 360,4 miljoen.Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening daalde 4,8% naar € 128,4 miljoen.Gezonde financiële positie Havenbedrijf maakt aanhoudend hoog niveau investeringen mogelijk (bruto investeringen bedroegen  136,4 miljoen) onder andere in Theemswegtracé, Container Exchange Route en Maasvlakte Plaza.Havenbedrijf heeft mede op verzoek van de Rijksoverheid investeringsprojecten geïnventariseerd die Nederland kunnen verduurzamen èn het herstel van de economie kunnen bespoedigen (Startmotor).

Allard Castelein, president-directeur van Havenbedrijf Rotterdam: 'De Nederlandse economie en de Rotterdamse haven zijn afhankelijk van ontwikkelingen in de wereldhandel. De negatieve economische gevolgen van de Covid-19 pandemie laten zich wereldwijd voelen. Het mag daarom geen verbazing wekken dat de overslagvolumes in het afgelopen halfjaar aanzienlijk lager waren dan in dezelfde periode vorig jaar. Positief is dat de in het tweede kwartaal gerealiseerde overslagvolumes minder ongunstig uitpakten dan aanvankelijk werd verwacht. Het is evenwel on-Rotterdams om bij de pakken neer te zitten. Daarom heeft het Havenbedrijf geïnventariseerd welke publiek-private investeringsprojecten kunnen worden versneld. Zo kunnen de overheid en de haven van Rotterdam tezamen impact maken bij het verduurzamen van de economie en deze tegelijkertijd een kickstart geven.'

Uit de krant