Komt er nu wel een AZC in Nissewaard of niet? | GrootNissewaard.nl
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226283&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=grootnissewaard.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=320" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo grootnissewaard.nl
Het pand op de Boyleweg is in principe klaar om asielzoekers op te vangen. Archieffoto: Foto-OK.nl
Het pand op de Boyleweg is in principe klaar om asielzoekers op te vangen. Archieffoto: Foto-OK.nl (Foto: Foto-OK.nl)

Komt er nu wel een AZC in Nissewaard of niet?

  •   475 keer gelezen

Het Ministerie van Justitie en Veiligheid heeft alle gemeenten in Nederland laten weten dat er op een tekort is aan opvanglocaties voor asielzoekers. Alleen al dit jaar moeten er 5.000 nieuwe opvangplekken worden gerealiseerd, tenminste als de verwachte toename realiteit wordt.

Het is de bedoeling dat de nieuwe plekken evenwichtig verdeeld worden over de 12 provincies. Over een mogelijke verdeelsleutel zijn nog geen afspraken gemaakt want er wordt nog gewerkt aan het programma 'Flexibilisering Asielketen.' Dit programma maakt het mogelijk om op een locatie verschillende groepen onder te brengen. Daardoor kan er snel op- en afgeschaald worden en is er reserve capaciteit voor asielopvang zonder al te hoge kosten. De opvanglocaties kunnen zo gebruikt worden voor het met spoed huisvesten van andere groepen zoals studenten, arbeidsmigranten en dak-en thuislozen. Vooral dat laatste vindt LOB een goede ontwikkeling. 'Dit biedt perspectief voor de mensen in De Boeg', zo stelt Sip van der Weg. Bij de PVV zijn er echter bedenkingen over het samen huisvesten van diverse doelgroepen.

Hoewel Nissewaard nog niet de vraag heeft gekregen om asielzoekers op te vangen, leeft de kwestie wel bij inwoners en raadsleden. Mevrouw Van Barneveld sprak de commissie toe en vroeg de raadsleden om rekening te houden met de gevoelens van de inwoners. 'Veel inwoners maken zich wederom bezorgd over de komst van asielzoekers', zo liet zij weten. 'In 2016 werd besloten om over te gaan tot de opvang van 250 vluchtelingen en nu vier jaar later is er opnieuw sprake van de komst van een AZC. ' Ook gaf ze aan dat bewoners geïnformeerd willen worden en niet weer geconfronteerd willen worden met een voldongen feit zoals in 2016. 'Hou bij de besluitvorming rekening met de veiligheid van de inwoners van Spijkenisse en vooral de omwonenden van de opvanglocatie. De realiteit is dat omwonenden maar ook winkeliers veel overlast ervaren van asielzoekers.' Ook noemt de inspreekster de stijgende huur en de onmogelijkheid voor inwoners om aan een sociale huurwoning te komen, bezwaren voor de opvang van asielzoekers in de gemeente. 'Bestaat het gemeentebestuur uit volksvertegenwoordigers of volgen ze qua asielzoekers gewoon Den Haag?' 'Komt er nu wel geen AZC in Nissewaard of niet', was eigenlijk de vraag waarop ze antwoord wilde hebben.

En juist op die vraag kan nog geen antwoord gegeven worden. Op het moment dat het COA met de vraag bij de gemeente komt, zal er een bestuurlijke afweging gemaakt worden. Om nu al mensen op te roepen om te demonstreren of in grote getale naar de vergadering te komen, is volgens Ellen Slachter (D'66) angst zaaien. Daarmee verwijst zij naar berichten van VPN, die duidelijk laat weten tegen de komst van asielzoekers te zijn. Peter van der Velden (VPN) ontkent dat hij mensen opgeroepen heeft, maar geeft wel aan dat zijn achterban bereid is de straat op te gaan. Hij heeft contact gehad met de eigenaar van het pand op de Boyleweg dat vorige keer als opvanglocatie aangewezen was. Het pand is klaar om mensen op te vangen en als nu de vraag komt, kunnen morgen de asielzoekers erin. Dat leverde hem direct de mededeling op dat hij een jokkebrok was, want zo stelde Ellen Slachter, er moet eerst een vergunning aangevraagd worden. En pas op dat moment zal de discussie gevoerd gaan worden in de gemeenteraad, niet eerder. Toch zijn er al partijen die aangeven hoe zij er over denken. Nissewaard Lokaal, PVV en VPN spreken duidelijk hun veto uit voor de komst van een AZC naar Nissewaard. 'Eerst moet de screening aan de buitengrenzen van Europa goed geregeld zijn', stelt Chris Hottentot (Nissewaard Lokaal). 'Echte vluchtelingen zijn welkom, gelukszoekers niet.' De achterban van LOB ziet graag dat asielzoekers worden opgevangen. Ook de PvdA vindt dat ze de verantwoordelijkheid op zich moet nemen de mensen op te vangen. 'We hebben al een locatie dus waarom zouden we die niet gebruiken?', vraagt Kim van de Kant (LieverLinks), die nadrukkelijk stelt dat iedereen een gelukszoeker is, ook zij.

Kijk voor het laatste politieke  nieuws uit Nissewaard op www.grootnissewaard.nl


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226283&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=grootnissewaard.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=320" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9768103&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=grootnissewaard.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=320" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>

Adverteren op tv? Mail ons!

<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226285&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=grootnissewaard.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=320" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>