PVV opent meldpunt klachten houtstook | GrootNissewaard.nl
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226283&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=grootnissewaard.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=320" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo grootnissewaard.nl
Bij verbranding van hout komen allerlei ongewenste stoffen vrij.
Bij verbranding van hout komen allerlei ongewenste stoffen vrij. (Foto: stock)

PVV opent meldpunt klachten houtstook

  •   785 keer gelezen

De luchtkwaliteit is in Nederland sinds de jaren 90 enorm verbeterd. Toch overlijden jaarlijks nog 11.000 mensen vroegtijdig door ongezonde lucht. Er is dus nog veel gezondheidswinst te boeken.

Vorige week is door de rijksoverheid samen met 36 gemeenten en negen provincies het Schone Lucht Akkoord getekend. Onder de gemeenten o.a. Rotterdam, Schiedam en de Hoeksche Waard. Nissewaard heeft niet meegerekend, evenmin als de andere gemeenten op Voorne-Putten. Uit navraag bij de gemeente blijkt dat er na de zomer een tweede onderteken moment is. De komende maanden zal de gemeente zich verder verdiepen in het onderwerp en daarna besluiten of ze het akkoord wel of niet ondertekent.

Vermindering uitstoot
Concreet gaat het Schone Lucht Akkoord om een vermindering van de uitstoot van fijnstof, en stikstofdioxide door wegverkeer, mobiele werktuigen, landbouw, scheepvaart, industrie en huishoudens. Rijk, gemeenten en provincies die meedoen verplichten zich jaarlijks de voortgang te laten zien. Het RIVM rekent periodiek de effecten van de maatregelen door en heeft een gezondheidsindicator ontwikkeld, waarmee je per buurt de voortgang kunt zien. Met het Schone Lucht Akkoord verwacht het kabinet in 2030 op de meeste plekken te voldoen aan de advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie. Hiermee worden jaarlijks 4.000 tot 5.000 vroegtijdige sterfgevallen voorkomen.

Gezonde longen van levensbelang
Het Longfonds is trots op het Schone Lucht Akkoord. 'Samen hebben we er voor gezorgd dat gezonde lucht nu op de kaart staat', zegt Michael Rutgers, directeur van het Longfonds. 'Mooi om te zien dat er nu daadwerkelijk actie wordt ondernomen. Want het is en blijft onacceptabel dat zo veel mensen ziek worden door de lucht die ze inademen. Wat ons betreft kan het niet snel genoeg gaan. Daarom roep ik alle gemeenten en provincies op zich bij dit akkoord aan te sluiten. Gezonde longen zijn voor iedereen van levensbelang.'

Eind aan vieze diesels
Het Schone Lucht Akkoord werd voor de zomer aangekondigd, en bouwt verder op bestaand beleid zoals het klimaatakkoord en de stikstof aanpak. Het kent een aantal nieuwe maatregelen. Zo komt er extra geld en kennis om de milieuregels te handhaven. Een concreet voorbeeld is de roetfiltertest, die per 2021 onderdeel uitmaakt van de APK voor diverse categorieën dieselauto's. Met een deeltjesteller wordt bij elke APK standaard gecontroleerd of de roetfilter werkt. Is dat niet het geval, dan komt je auto niet door de APK keuring. Voorheen werd alleen gecontroleerd of er een filter aanwezig was.

Schonere bouwmachines en eisen voor verminderen van vervuiling
Een andere maatregel betreft het schoner maken van mobiele bouwmachines, zoals aggregaten. Deze vaak verouderde machines draaien nu doorgaans op diesel, en zijn verantwoordelijk voor zo'n 10% van de gezondheidsschade door vieze lucht. Overheden zijn vaak opdrachtgever voor bouwprojecten. Zij gaan vanaf nu eisen stellen zodat bouwers schonere of elektrische mobiele machines gaan gebruiken. Dat helpt niet alleen voor schone lucht, maar ook bij het terugbrengen van de uitstoot van stikstof. Daarnaast stopt de subsidie op pelletkachels: door de lage schoorstenen een schadelijke bron van fijnstof in de straat. Verder wordt als pilot onderzocht hoe een nieuwbouwwijk houtstookvrij zou kunnen worden aangelegd. Voor de industrie stellen provincies emissie-eisen vast op basis van de nieuwste technieken om vervuiling te verminderen. Daarnaast komt er een onderzoek naar het aanscherpen van emissie-eisen kleinere biomassa installaties en stopt de subsidie op kleine biomassaketels.

Houtstook
De eerste pilot in het kader van het akkoord is het onderzoeken van de lokale aanpak van gezondheidsschade door houtstook en de mogelijkheden voor houtstookvrije (nieuwbouw)wijken. Vorig jaar vroeg de PVV Nissewaard het college of zij bereid was regelmatig te communiceren over de gevolgen van houtstok voor de luchtkwaliteit, de gezondheidsrisico's en de overlast voor de omgeving. Het college gaf aan schone lucht belangrijk te vinden, maar verwijst naar de website van de GGD Rotterdam Rijnmond voor informatie. Het college ziet geen aanknopingspunten om eigen regels via de APV en/of bouwbesluit te formulieren en zet evenmin een registratiesysteem op waar inwoners klachten kunnen melden. Het is aan de bewoners om het gesprek met elkaar aan te gaan als men overlast ervaart. 'De gemeente laat haar inwoners dus letterlijk stikken', zegt fractievoorzitter Anita Verweij. Wij willen zeker geen verbod en betutteling maar wel dat er serieus rekening gehouden wordt met de gezondheidsproblemen, waarmee veel volwassenen, maar met name ook kinderen, worstelen.' In de beantwoording van de vragen heeft het college het over vuurkorven en barbecues, maar de PVV stelt dat het gaat om open haarden en allesbranders, waarin vaak nat of vervuild hout wordt gestookt. Uit cijfers van o.a. het CBS en houtrookvrij.nl blijkt dat 25% van de huishoudens een houtkachel of open haard heeft. In 2018 ging het om ruim één miljoen houtstookkachels, goed voor het verstoken van 1.123 miljoen kg hout.

Stookalert
Houtrook blijft 40x langer in het lichaam dan tabaksrook en veroorzaakt daardoor meer schade; het vergroot de kans op luchtwegaandoeningen bij zowel de stoker als medebewoners. Onderzoek toont aan dat het risico op kanker door houtrook 12 x groter is dan door tabaksrook. De overheid geeft vanaf 1 november een zogenoemd 'stookalert' af zodra het wegens weersomstandigheden en luchtkwaliteit ongezond is om de kachel aan te steken. Het Longfonds ziet dit als een begin van bewustwording. 'Mensen moeten zich bewust zijn dat hout stoken tot gezondheidsproblemen kan leiden. Niet alleen voor mensen met een longziekte, maar voor iedereen. Oók voor de houtstoker zelf', zegt directeur Michael Rutgers. 'De fijnstof die onder andere uit schoorsteenpijpen komt, veroorzaakt en verergert longziekten zoals astma, COPD en longkanker, maar ook hart en vaatziekten. Meer dan 20% van het aantal nieuwe gevallen van chronische bronchitis bij volwassenen ontstaat door fijnstof. We ontvangen regelmatig telefoontjes van mensen die zeggen ziek te worden door houtrook. Daar zijn mensen zich over het algemeen weinig van bewust.'

Registratiepunt
De afgelopen twee jaar zijn er bij 272 gemeenten ruim 3000 meldingen binnen gekomen over overlast door houtstook. Omdat de gemeente geen registratiepunt wil opzetten, gaat de PVV Nissewaard dat via haar eigen site doen. 'De klachten die binnen komen zullen we bij de gemeente op tafel leggen.'

Kijk voor het laatste lokale nieuws uit Nissewaard op www.grootnissewaard.nl


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226283&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=grootnissewaard.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=320" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9768103&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=grootnissewaard.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=320" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>

Adverteren op tv? Mail ons!

<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226285&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=grootnissewaard.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=320" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>