Op pad met de wethouder | GrootNissewaard.nl
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226283&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=grootnissewaard.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=320" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo grootnissewaard.nl
Meelopen met de wethouder.
Meelopen met de wethouder. (Foto: PvdA)

Op pad met de wethouder

  •   120 keer gelezen   Actueel

Judith Fase, werkzaam bij de Jeugdbescherming, liep een dag mee met Wouter Struijk, wethouder voor de PvdA Nissewaard van o.a. onderwijs en jeugd. In dit verslag beschrijft zij haar ervaringen van die dag.

'Mijn naam is Judith Fase en ik ben jeugdbeschermer bij Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond (JBRR). In januari van dit jaar ben ik gestart met de opleiding Ambassadeur Jeugd, waar ik leer hoe ik de stem van de jeugdzorgprofessional kan vertegenwoordigen op o.a. gemeentelijk en bestuurlijk niveau.
Een opdracht van de opleiding was om mij te verdiepen in de gemeentelijke politiek. Uiteindelijk kwam ik in contact met Wouter Struijk, wethouder van onder andere jeugdzorg in Nissewaard en mocht ik een dag met hem meelopen.

Deze dag was voor mij een ware rollercoaster. Naast jeugdzorg is de wethouder ook verantwoordelijk voor onderwijs, armoedebeleid, volksgezondheid, emancipatie, dienstverlening en ICT. Het leuke aan zoveel portefeuilles is dat je je als wethouder met veel verschillende onderwerpen mag bezig houden. Nadeel is dat er gedurende de dag flink geschakeld moet worden tussen de verschillende onderwerpen. Bewonderenswaardig hoe ogenschijnlijk makkelijk de wethouder dit met veel enthousiasme kon doen.
Extra leuk voor mij was dat er veel afspraken in het kader van jeugdzorg op de agenda stonden. Wat mij van alle afspraken het meest is bijgebleven, is de aandacht die er is voor preventieve hulpverlening. Een voorbeeld daarvan is het verhaal dat de wijkteams vertelden. Zij zijn sinds een aantal maanden met een project gestart, waarbij er samengewerkt wordt met ouders, basisscholen en de jeugd-GGZ. Het doel is om schoolproblemen zo snel mogelijk te herkennen en te kijken welke hulp het kind nodig heeft om zich op school zo goed mogelijk te kunnen ontwikkelen en negatieve ervaringen te voorkomen.
Het project "Schoolmaatschappelijk werk-plus", is ook een voorbeeld van preventieve hulpverlening. Bij dit project zijn er meer uren beschikbaar voor schoolmaatschappelijk werk op de basisscholen. Mocht het niet goed gaan met een kind om wat voor reden dan ook, is het voor zowel het kind als de ouders fijn dat de hulp dichtbij huis en op een vertrouwde plek is. Door extra uren voor de schoolmaatschappelijk werker beschikbaar te stellen, kunnen zij meer gezinnen op deze manier helpen.
Het hele idee achter preventieve hulpverlening is dat door snelle en laagdrempelige hulpverlening, zwaardere hulpverlening minder vaak nodig is. Een visie die ik als jeugdbeschermer deel. Te vaak begeleid ik gezinnen met problemen op allerlei gebieden (gedragsproblemen, opvoedproblemen, financiële problemen etc). Veel van deze gezinnen hebben te laat hulp gezocht, omdat ze bijvoorbeeld niet wisten waar ze hulp konden vragen, te weinig vertrouwen hadden in de hulpverlening of zich schaamden voor hun problemen. Ik ben er van overtuigd, dat preventieve hulpverlening ervoor kan zorgen dat de problemen minder groot worden en het kan voorkomen dat kinderen bij de jeugdbescherming terecht komen.

Waar ik mij wel zorgen over maak, is in hoeverre het met de almaar stijgende kosten van de jeugdzorg echt lukt om in te zetten op preventie. Tijdens de "themabijeenkomst Jeugdhulp" werd mij duidelijk dat er binnen Nissewaard slechts 10% van het jeugdzorgbudget naar preventie gaat. De andere 90% wordt besteed aan de "geïndiceerde jeugdzorg". Dit zijn zwaardere (en duurdere) vormen van hulpverlening, bijvoorbeeld gezinstherapie of dagbehandeling. Zeker met de tekorten in de jeugdzorg en de lange wachtlijsten, is het belangrijk dat hier verandering in komt.
De "Stuurgroep Transformatie Jeugd" waar de wethouder de bestuurlijke trekker van is en waar ik vandaag bij een vergadering mocht zijn, probeert hier iets aan te doen. De wethouders van de verschillende regiogemeenten proberen als stuurgroep in samenwerking met zorgaanbieders, scholen etc. een zo breed mogelijk gedragen plan te bedenken om de jeugdzorg te verbeteren. Ondanks alle politieke kleuren en gemeentelijke belangen, zag ik dat men vooral één gezamenlijke ambitie had; Een betere jeugdzorg die voor iedereen toegankelijk is.

Na een lange dag vol indrukken, ging ik weer naar huis. De wethouder heeft een zware klus om de jeugdzorg klaar te maken voor de toekomst, waarbij alle kinderen de hulp blijven krijgen die zij nodig hebben.
Heel erg leuk dat de wethouder mijn uitnodiging om een dagje met mij mee te lopen heeft aangenomen. Op 11 juli mag ik hem laten zien hoe wij bij JBRR proberen om kinderen te beschermen in hun ontwikkeling en veiligheid. Natuurlijk zullen wij het hebben over wat er nodig is om de jeugdzorg te verbeteren, maar ik hoop hem vooral ook te laten zien hoe mooi ons vak kan zijn, net zoals hij dat bij mij heeft gedaan!'

Kijk voor het laatste lokale nieuws uit Nissewaard op www.grootnissewaard.nl


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226283&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=grootnissewaard.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=320" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9768103&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=grootnissewaard.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=320" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>

Adverteren op tv? Mail ons!

<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226285&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=grootnissewaard.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=320" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>