Lezers schrijven: protest tegen de windmolens | GrootNissewaard.nl
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226283&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=grootnissewaard.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=320" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo grootnissewaard.nl
Foto: gemeente

Lezers schrijven: protest tegen de windmolens

  •   1315 keer gelezen   Actueel

Windmolens gaan leefklimaat van inwoners van Spijkenisse-Noord verpesten

Woensdag 19 juni is er om 19.30 uur in het stadhuis een vergadering, van de commissie leefomgeving die o.a. als onderwerp heeft: de komst van windmolens in Spijkenisse-Noord.

De molens komen, op suggestie van het College van B&W mogelijk te staan op Brielse Maasdijk, vlak achter de Plaatweg. Om preciezer te zijn op de dijk tussen de 6 bungalows, die op de Plaatweg staan, en het Hartelkanaal.

Uitermate vreemd is dat de gemeente Nissewaard tot nu toe niets over de locatie heeft gepubliceerd. In Spijkenisse-Noord heb ik zo'n 40-50 gezinnen geconfronteerd met de vraag: 'Weet u dat niet ver van uw huis 4-6 windmolens komen? 99% procent wist hier niet van. Zelfs de bewoners van de bungalows op de Plaatweg niet.

Ernstig protest
Deze brief is bedoeld om de inwoners van Spijkenisse-Noord op te roepen om duidelijk een standpunt in te nemen aangaande de mogelijke plaatsing van deze windmolens. De gemeenteraad moet nog met het plan instemmen, dus is het wijs om uw stem te laten horen bij de politieke groepering, die uw voorkeur geniet.

Wat betekent de mogelijke komst van de windmolens op die locatie? Uiteraard geluidsoverlast en voor de bewoners die binnen 500 meter van de molens wonen daarnaast ook last van slagschaduw. Waarom de gemeente voor deze plek heeft gekozen is voor vrijwel alle bewoners een groot vraagteken. De bewoners van Spijkenisse-Noord hebben al jaren last van geluidsoverlast van o.a. de Esso raffinaderij en van Aluchemie en andere fabrieken. Maar ook van het vele verkeer dat vanaf de Hartelbrug de A15 opduikt. Bovendien maken de vrachttreinen, die met grote regelmaat langsrijden, volop geluid terwijl dat nog veel erger wordt als straks de zware ertstreinen over de Botlekbrug gaan denderen. Staal op staal doet zich dan gelden. Ook het scheepvaartverkeer in het Hartelkanaal veroorzaakt geluidsoverlast.

Tel daarbij de veel vliegbewegingen van traumahelikopters en vliegtuigen boven Spijkenisse-Noord en het plaatje is compleet.

Dat het College van B&W van Nissewaard haar voorkeur heeft uitgesproken heeft om de windmolens zo kort op de wijk Spijkenisse-Noord te willen plaatsen is onbekend bij het publiek. Evenals de geheimzinnigheid, die het plan omvat.

Is het niet de taak van een College van B&W om ernstig rekening te houden met haar bevolking of zijn de rollen omgedraaid en dienen de bewoners zondermeer de plannen die er zijn te accepteren?

Het spreekt voor zich dat ik niet tot diegenen behoor. En met mij talloze bewoners van Spijkenisse-Noord, die tot nu toe onwetend zijn van deze plannen.

Het zou toch zo moeten zijn dat het College geleerd moet hebben van de plaatsing van de windmolens in Geervliet en Heenvliet, die een groep bewoners van deze dorpen ernstig treft. Hier zijn ( helaas te laat) enorme protesten tegen geweest. Alléén die molens staan op Rotterdams grondgebied en dat geldt niet voor de geplande molens langs het kanaal.

Wie ook nog wél toestemming moet verlenen tot de plaatsing van de windmolens op de Brielse Maasdijk is het waterschap Hollandse Delta. Er moet nog onderzocht worden of deze belangrijke waterkering van het grote Hartelkanaal, sterk genoeg is om de windmolens te herbergen. Vroeger mochten er in waterkeringen geen grote attributen geplaatst worden of dat nu wel wordt getolereerd is de grote vraag..

Cees H. van Wijngaarden

Voor deze rubriek komen slechts in aanmerking brieven waarvan de naam en het adres van de afzender bij de redactie bekend zijn. Indien gewenst, wordt de brief in de krant ondertekend met 'naam en adres bij redactie bekend'. Plaatsing in deze kolommen geschiedt buiten verantwoordelijkheid van de redactie en hoeft dus niet in te houden dat de redactie het met de inhoud eens is.

Kijk voor het laatste lokale nieuws uit Nissewaard op www.grootnissewaard.nl


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226283&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=grootnissewaard.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=320" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9768103&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=grootnissewaard.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=320" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>

Adverteren op tv? Mail ons!

<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226285&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=grootnissewaard.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=320" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>