[Verkiezingen] In gesprek met kandidaten voor het Waterschap | GrootNissewaard.nl
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226283&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=grootnissewaard.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=320" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo grootnissewaard.nl
Verkiezingen

In gesprek met kandidaten voor het Waterschap

  •   138 keer gelezen   Actueel
Foto: PR

Waterschappen in Nederland zorgen voor de waterhuishouding. Zo zorgen zij voor het beheer van dijken en sluizen, de juiste waterstand en voor zuivering van afvalwater.

Het algemeen bestuur stelt het beleid van het waterschap vast en controleert of het dagelijks bestuur dat beleid goed uitvoert. Het grootste deel van het bestuur zijn inwoners van het waterschap. Zij worden om de vier jaar gekozen via verkiezingen. Op 20 maart a.s. zijn deze verkiezingen.

Gesprek
De redactie van Groot Hellevoet sprak met Hennie Wiersma–den Dulk uit Hellevoetsluis en Lieke van der Linden uit Abbenbroek die voor de PvdA op de kieslijst staan voor het waterschap Hollandse Delta. Omdat Lieke in Nissewaard woonachtig is, plaatsen wij het interview ook in Groot Nissewaard.

Waarom hebben jullie besloten verkiesbaar te zijn?
Lieke: 'Ik ben al van jongs af aan belangstellend en actief in de politiek, daarna ben ik er een periode uit geweest en nu wil ik me graag inzetten op een terrein waar ik me weer verder kan ontwikkelen, het waterschap zet zich in voor een aantal heel belangrijke taken.' 'Hennie antwoordt: 'Als je aan tafel zit, mag je wat zeggen! De PvdA heeft in het verleden weinig kandidaten gehad vanuit deze regio en wij als inwoners weten het beste wat hier speelt op het gebied van water, natuur en milieu.

Samen zijn de dames betrokken geweest bij de totstandkoming van het verkiezingsprogramma van hun partij.

De dijkgraaf (red: zeg maar directeur) is recentelijk opgestapt omdat het waterschap te weinig veranderingsgezind is, waarom willen jullie toch bij deze club horen?
Hennie: 'Het waterschap heeft een ietwat duf imago, terwijl het toch heel interessante taken heeft' en 'tot nu toe is er weinig participatie vooraf geweest en ik wil graag dat de inwoners van het werkgebied meer betrokken worden bij de voorbereiding van activiteiten. Mede daardoor de bereidheid tot veranderen stijgen, schat ik in.'

Daarnaast is recent een zeer kritisch rapport verschenen waarin wordt geduid dat het waterschap Hollandse Delta 'een potje heeft gemaakt van de veiligheid en het onderhoud van installaties'.
Lieke: 'We zullen via de vergadering een controlerende positie innemen en aandacht vragen voor bijvoorbeeld de verhouding kantoorpersoneel versus uitvoerenden' en nog even terugkomend op de vorige vraag 'het stoffige imago is volkomen onterecht, het waterschap zit middenin allerlei interessante ontwikkelingen.'

Jullie partij (PvdA) wil de mogelijkheid van het aanvragen van kwijtschelding van de waterschapbelastingen voor mensen die dat moeilijk kunnen betalen behouden. Licht dat eens toe.
Hennie: 'Daar zijn we het volledig mee eens, de sterkste schouders moeten de zwaarste lasten dragen, er zijn al zo veel gezinnen die door het de lastenverzwaringen steeds moeilijker krijgen en de grote bedrijven dragen naar verhouding te weinig bij aan het waterschap.'

Tot slot van dit gesprek: wat is jullie bericht aan de mensen die twijfelen of ze wel moeten gaan stemmen?
Lieke: 'Mensen ga alsjeblieft naar de stembus, met één bezoek aan het stembureau oefen je drie keer invloed uit: op het waterschap, de provinciale staten en op de 1e kamer!.' Hennie: 'Droge voeten bij veel regen en veiligheid, ook in zeer droge tijden, plus het hebben van schoon water is voor iedereen van groot belang, alleen daarom moet men al gaan stemmen!.'

Kijk voor het laatste politieke  nieuws uit Nissewaard op www.grootnissewaard.nl


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226283&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=grootnissewaard.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=320" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9768103&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=grootnissewaard.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=320" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>

Adverteren op tv? Mail ons!

<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226285&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=grootnissewaard.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=320" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>