Lezers schrijven: Is de kaalslag nog te stoppen? | GrootNissewaard.nl
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226283&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=grootnissewaard.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=320" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo grootnissewaard.nl
Soms is het onduidelijk waarom bomen gekapt worden.
Soms is het onduidelijk waarom bomen gekapt worden. (Foto: stock)

Lezers schrijven: Is de kaalslag nog te stoppen?

  •   231 keer gelezen   Actueel

Naar aanleiding van het artikel in Groot Nissewaard d.d. 5 februari 2019 over de bijdrage van de gemeente Nissewaard aan de circulaire economie, wil ik middels deze ingezonden brief daarop reageren.

Allereerst wil ik de gemeente Nissewaard complimenteren met hun bijdrage aan de circulaire economie. Tevens ben ik blij dat de gemeente een bijdrage levert aan het ondersteunen van de insecten door het inzaaien van bloemrijke plantvakken, o.a. langs de Baljuwlaan. Ik juich dat ten zeerste toe!

Echter, waar ik helemaal niet blij mee ben is het feit dat de gemeente hele plantvakken met struiken en bosschages rigoureus uit de grond rukt, om er vervolgens totaal nietszeggende struikjes voor in de plaats te zetten. Die perken duid ik aan met de naam "eenheidsworst". Er zit totaal geen enkele variatie in. Onlangs is de rotonde op de kruising met de Heemraadlaan – Beukenlaan en Waarsman totaal kaalgeslagen. Wederom zijn alle struiken uit de grond gerukt, zowel op de rotonde als er omheen. Eén grote kale vlakte is het geworden! Tot overmaat van ramp zijn ook de vijf bomen die in het midden van de rotonde stonden gerooid. Zover ik het kan beoordelen waren deze bomen nog zo gezond als een "vis". Deze vijf bomen waren gezichtsbepalend voor deze rotonde. Ik ben ook zeer benieuwd of er overleg geweest is tussen de gemeente en de "Bomenridders", die zich inzetten voor het behoud van de bomen in Nissewaard.

Het afgelopen jaar zijn er in Waterland, en dan met name in het Beverveen, meerdere plantvakken met struiken en bosschages rucksichtslos met de grond gelijk gemaakt. Wat de gemeente zich kennelijk niet realiseert is dat deze stukjes natuur belangrijke biotopen zijn voor een groot aantal dieren, waaronder egels, kikkers en vogels. Door het "slopen" van dergelijke plekken zal de biodiversiteit in de gemeente Nissewaard achteruit hollen! Waar moet een egel zijn winterslaap doorbrengen? Waar moeten de merel en de zanglijster hun nest bouwen? Waar moet de heggemus blijven? Het is in deze tijd voor die dieren moeilijk genoeg om een veilige plek te vinden, omdat ook steeds meer mensen hun tuinen "vol plempen" met betontegels en hoge, ondoordringbare schuttingen, plaatsen.

Ik hoop dat er in het verdere verloop van deze winter geen struiken en bosschages meer gerooid worden. Met name voor de egels die nu hun winterslaap houden en volledig afhankelijk zijn van goede en beschutte schuilplekken.

Het wordt tijd dat de beleidsmakers bij de gemeente Nissewaard zich gaan realiseren dat men niet zomaar ongestraft allerlei biotopen kan vernietigen, zonder daarbij schade aan de natuur toe te brengen.

Hans Hobbel

Voor deze rubriek komen slechts in aanmerking brieven waarvan de naam en het adres van de afzender bij de redactie bekend zijn. Indien gewenst, wordt de brief in de krant ondertekend met 'naam en adres bij redactie bekend'. Plaatsing in deze kolommen geschiedt buiten verantwoordelijkheid van de redactie en hoeft dus niet in te houden dat de redactie het met de inhoud eens is.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226283&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=grootnissewaard.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=320" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9768103&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=grootnissewaard.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=320" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>

Adverteren op tv? Mail ons!

<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226285&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=grootnissewaard.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=320" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>