Afbeelding
Foto: Foto-Ok.nl
Zomaar een Nissewaarder

Igor Bal

Actueel 798 keer gelezen

Spijkenisse - Igor Bal is geboren en getogen in Spijkenisse. Zijn wieg stond in de Akkers, waar hij drie jaar gewoond heeft. Toen verhuisde het gezin Bal naar Maaswijk waar Igor het grootste deel van zijn nog jonge leven heeft gewoond. Sinds twee jaar woont hij in het centrum van Spijkenisse.

Met zijn 28 jaar is hij het jongste collegelid, maar dat wil niet zeggen dat hij niet op de hoogte is van wat er speelt. 'Ik ben blij dat ik eerst een paar jaar raadslid ben geweest van de fusiegemeente, omdat ik nu ook weet welke zaken er in het voormalige Bernisse spelen. Als kind ging ik wel elke zomer zwemmen in het Molengors, maar wat er verder speelde was me niet bekend. Ik heb in die drie jaar raad veel geleerd en dat is maar goed ook, anders had ik nu 10-0 achter gestaan.'

Igor wilde niet altijd al in de politiek actief zijn. Hij had een ander idee. Igor wilde dierenarts worden. En diergeneeskunde studeren met een mavo diploma, dat kon niet. Dus zette Igor alles op alles. Na een half jaar verruilde hij de mavo voor de havo, zat daar anderhalf jaar en stapte vervolgens over naar het vwo. En daar maakte hij kennis met de politiek. 'Er kwam iemand van de gemeente in de klas, met de vraag of iemand mee wilde doen aan het jeugddebat.' Na het debat met raadsleden, kreeg Igor de vraag of hij misschien wat langer mee wilde denken over zaken die van belang waren voor de jeugd. Zo kwam hij terecht in het jongerenpanel. 'Ik ben eerst twee jaar gewoon lid geweest en daarna twee jaar voorzitter.' Tijdens zijn voorzitterschap werd hij benaderd door Christel Mourik en Henk de Graad met de vraag of hij er misschien wat voor voelde om zich in te zetten voor de VVD. Dat was het moment waarop Igor een ander toekomstbeeld kreeg.

'Diergeneeskunde trok iets minder, misschien omdat ik niet zo'n kei was in natuur- en scheikunde. De politiek vond ik daarentegen steeds interessanter worden. Het is ook iets toegankelijker. ' Igor besloot om diergeneeskunde in te wisselen voor bestuurskunde. 'Tijdens mijn jaren in het jongerenpanel had ik al vaak gezien dat er door de klagers vanaf de zijkant geklaagd werd dat er niets gedaan werd. Ik wilde die handschoen wel oppakken door zelf verantwoordelijkheid te nemen en laten zien dat het best wel anders kan.'

Igor zat nog in zijn examenjaar op de Ring van Putten, toen hij toetrad tot het bestuur van de VVD. Hier werd hij verantwoordelijk voor het opzetten van de campagnes. Na vier jaar verruilde hij de bestuursfunctie voor het raadslidmaatschap. 'Als je iets wilt bereiken, moet je er ook echt voor gaan', geeft Igor aan. Na zijn bachelor, wat samen viel met de periode dat hij bestuurslid was, ging hij aan de slag om zijn master Beleid en Politiek te halen. Die studie rondt hij begin volgend jaar af. Tijdens zijn studie ging hij stage lopen. Gelukkig kwam Igor Tweede Kamerlid Foort van Oosten tegen, onze toekomstige burgemeester, en zo kon hij stage lopen in Den Haag. Na Van Oosten was Tweede Kamerlid Ingrid de Caluwé bereid om Igor verder op weg te helpen in de politiek en mocht hij als persoonlijk medewerker aan de gang. Een paar maanden later werd Igor persoonlijk medewerker van Tweede Kamerlid Anouchka van Miltenburg. 'In Den Haag ondersteunde ik mijn baas met allerlei stukken en de voorbereiding van debatten, lokaal las ik mijn eigen stukken en bereidde mijn eigen debatten voor. Ik kon zo ook lokale zaken meenemen richting de landelijke politiek en omgekeerd.'

In korte tijd ontwikkelde hij zich tot een soort politieke alleskunner. Dat leidde ook tot de gedachte: 'Het zou tof zijn als ik ooit wethouder zou kunnen worden.' Dat leek niet snel te gebeuren, want Christel Mourik was immers wethouder namens de VVD. 'En ik wist dat Christel niet weg zou gaan omdat ik wethouder wilde worden', zegt Igor lachend. Toch bleef de ambitie wel degelijk aanwezig. Vriend en vijand werden echter verrast toen Christel Mourik als wethouder stopte en Henk de Graad haar opvolger werd. Igor hield zich bewust op de achtergrond, al wil hij wel toegeven dat zijn mailbox ontplofte toen het vertrek van Christel bekend werd.

Pas dit jaar, bij de gemeenteraadsverkiezingen, bleek de ambitie van Igor heel sterk te zijn. Hij was lijsttrekker en nam namens de VVD deel aan de coalitiebesprekingen. 'Je kunt bij dat soort gesprekken altijd een wensenlijstje op tafel leggen, maar of en wat er vervuld wordt, is altijd afwachten. Soms is het handig om iemand op een bepaalde plek te hebben met een bepaalde achtergrond, soms wil je juist een frisse blik hebben.' Igor's grootste ambitie werd vervuld, hij werd wethouder en houdt zich bezig met verschillende beleidsterreinen. De één misschien wat interessanter dan de ander, maar Igor voelt zich als een vis in het water. 'Dierenwelzijn en agrarische zaken lijken misschien niet interessant, maar hebben wel raakvlakken met mijn toenmalige wens om dierenarts te worden. Bij werk en inkomen kan ik teruggrijpen op de kennis die ik opgedaan heb tijdens mijn vakantiebaantje op de afdeling werk en inkomen. Ik weet dus e.e.a. af van uitkeringen en regelingen die er zijn om mensen een vangnet te bieden.

Hoewel studie en werk weinig vrije tijd oplevert, is Igor wel al tien jaar te vinden op het SpijkenisseFestival, waar hij als vrijwilliger allerlei hand- en spandiensten verricht. 'In de tijd dat ik bij het jongerenpanel zat, mochten we meedenken over de programmering van het festival. Daartegenover stond wel dat we ook moesten helpen, maar dat vonden we niet erg. We hebben een leuk team en ervaren het festival als een weekend vol gezelligheid. Ik blijf dan ook helpen en kan het ook doen omdat het vrijwilligerswerk is. Daar komt bij dat ik van mening ben dat als je met vrijwilligerswerk bezig bent, je het niet zo maar uit je handen kunt laten vallen omdat je wethouder wordt. Ik vind het belangrijk om me in te zetten voor de samenleving en hoop zo ook een voorbeeld te geven.' Eventuele stress verdwijnt bij het sporten. Zo voetbalt Igor op vrijdagavond bij SCO'63 en probeert hij op zondag een rondje hard te lopen. 'Zeker de eerste maanden dat ik wethouder was, was het een uitdaging om tijd te vinden voor vrienden en sporten.'

Igor blijft ambitieus. 'Ik wil iets moois maken van de gemeente waar ik geboren en getogen ben.' Dat kan volgens hem door volop in te zetten op duurzaamheid. 'Als gemeente kunnen we het echter niet alleen. We moeten het samen met de inwoners en de ondernemers voor elkaar zien te krijgen. Als iedereen een stukje bijdraagt, of het nu in de vorm van zonnepanelen of isolatie is, dan verdienen we de investeringen op termijn terug. Ook moeten we inzetten op een duurzame economie, omdat dat weer banen schept. Onze leefomgeving is belangrijk, daar hangt zoveel mee samen. Er zit een hele wereld achter, die voor velen onbekend is. Aan ons als gemeente, als college, de taak om daar informatie over te geven en inwoners ook attent te maken op de vele mogelijkheden die er zijn.'

Kijk voor het laatste lokale nieuws uit Nissewaard op www.grootnissewaard.nl

Uit de krant