Afbeelding
Foto:

Haringvlietsluizen later op een kier vanwege de verzilting

Actueel 126 keer gelezen


De grote rivieren voeren door de droogte veel minder zoetwater af dan normaal. Dat heeft tot gevolg dat zeewater nu kilometers verder het land in komt en de zoetwaterinlaten bedreigt.

Het waterschap pompt via de inlaten zoetwater de polders in. Nu het water brak wordt door de verzilting, heeft dat gevolgen voor planten en dieren. Boeren gebruiken immers het water o.a. om de gewassen te besproeien. Op de infographic van het Waterschap Hollandse Delta is duidelijk te zien hoe ver het zoute water nu de regio binnentrekt.

Rijkswaterstaat heeft de Haringvlietsluizen gesloten om zeewater tegen te houden en zo een zoetwaterbuffer aan te leggen, nu de waterstand in de rivieren erg laag is. Deze buffer houdt ook het zoute water bij de Bernisse weg. Zo kan de industrie in het Delfland en rond de haven van Rotterdam blijven profiteren van het zoetwater uit de Bernisse.

Vanwege de lage waterstand is het op een kier zetten van de Haringvlietsluizen uitgesteld. De starthandeling zou plaatsvinden op 5 september, maar vindt nu plaats op een nader te bepalen moment.

Uit de krant