Volgens Hoogvliet veroorzaakt Spijkenisse zelf de problemen door te blijven bouwen.
Volgens Hoogvliet veroorzaakt Spijkenisse zelf de problemen door te blijven bouwen. Foto: Foto-OK.nl

Hoogvliet heeft de bereikbaarheid aangekaart bij het college van Rotterdam

Actueel 958 keer gelezen

Hoogvliet - De gebiedscommissie heeft er lang op moeten wachten, maar op 5 oktober bracht wethouder Langenberg het langverwachte bezoek aan de gebiedscommissie Hoogvliet.

De gebiedscommissie heeft de ontmoeting aangegrepen om in gesprek te gaan over de bereikbaarheid van Hoogvliet en de belangrijkste verkeersknelpunten in Hoogvliet zoals het Kruispunt Digna Johannaweg – Max Havelaarweg. De gebiedscommissie heeft al eerder aangeven dat dit kruispunt nodig aangepast zou moeten worden gezien het aantal verkeersincidenten dat er plaats vindt. Edwin Smid: 'Het heeft even geduurd, maar wij zijn blij dat de wethouder heeft toegezegd dat in 2018 het kruispunt aangepakt gaat worden. Er is inmiddels al onderzoek gedaan naar de mogelijke verbetering. De gebiedscommissie heeft aangegeven dat goed overleg met en voorlichting aan bewoners inzake de aanpassingen van groot belang is. Het zo maar aanpassen van verkeerssituaties zoals enkele jaren terug bij de Rotonde Laning – Groene Kruisweg heeft aangetoond dat overleg met omwonenden en gebruikers cruciaal is.'

Belangrijk onderwerp van gesprek was de bereikbaarheid en ontsluiting van Hoogvliet, mede in relatie tot de slecht functionerende Botlekbrug. Aan de wethouder is meegegeven dat de ingebruikneming van de busbaan langs de Aveling geen oplossing is. Uiteindelijk is dit tijdens de spits een belangrijke verbinding voor de hulpdiensten. De doorstroming wordt door openstellen van de busbaan niet verbeterd, omdat de Spijkenisserbrug de bottleneck blijft. Volgens de gebiedscommissie ligt de oorzaak en oplossing niet aan de kant van Hoogvliet. Meer dan 80% van het verkeer dat in de spits vast staat is bestemmingsverkeer voor Spijkenisse en omgeving. Goed functionerende oeververbindingen zoals de Botlekbrug en Spijkenissebrug zijn dus essentieel, maar ook de infrastructuur om Spijkenisse op een goede manier te ontsluiten. Het gesprek aangaan in de regio over de immer voortdurende woningbouw in Spijkenisse wordt dan ook hoog tijd. Het kan volgens de vertegenwoordigers van de commissie niet zo zijn dat Spijkenisse blijft roepen om een oplossing voor een probleem dat zij met name zelf veroorzaakt. De aanleg van de A4 Zuid aan de westkant van Spijkenisse wordt dan ook hoog tijd. De zorgen die veel Hoogvlieters hebben over de aanleg van de A4 Zuid worden niet door de wethouder gedeeld. Wethouder Langenberg heeft aangegeven dat voor dit college de prioriteit ligt bij een nieuwe oeververbinding in Rotterdam. De middelen zullen onvoldoende zijn om dan vervolgens ook nog werk te maken van de A4 Zuid. De verkeerssituatie in Hoogvliet staat dan wel op de agenda, de vraag is in hoeverre dit gaat leiden tot resultaat. T.a.v de ontsluiting van Hoogvliet is de oplossing hiervoor aan de wethouder meegegeven: zorg ervoor dat Hoogvliet weer via een directe aansluiting gebruik kan maken van de Botlektunnel.

Uit de krant

Uit de krant