<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226283&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=grootnissewaard.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=320" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo grootnissewaard.nl
Foto: cda

CDA Nissewaard vraagt vrijstelling legesheffing non-profit organisaties

  •   33 keer gelezen   Actueel

De CDA-fractie heeft tijdens de vergadering van de gemeenteraad van Nissewaard op 5 juli j.l. een motie ingediend waarin het college wordt gevraagd om voor het vaststellen van de legesverordening 2018 met een raadsvoorstel te komen waarin non-profit organisaties worden vrijgesteld van legesheffing bij aanvraag van vergunningen voor evenementen en/of bij organiseren van andere maatschappelijke en culturele activiteiten.

Non-profit organisaties, zoals bijvoorbeeld verenigingen en stichtingen, zijn de ruggengraat van onze gemeenschap. Met hun diverse activiteiten dragen zij bij aan het versterken van de sociale netwerken van inwoners. Dat is belangrijk, omdat bij landelijk beleid wordt uitgegaan van eigen verantwoordelijkheid, eigen mogelijkheden en talenten van inwoners.

'De non-profit organisaties bestaan vooral door de inzet van vrijwilligers. Hun activiteiten dragen bij aan de door de overheid gewenste participatiesamenleving. De CDA-fractie vindt dan ook dat de evenementen en activiteiten die door deze organisaties worden georganiseerd, en bovendien vaak maatschappelijk of cultureel van aard zijn, moeten worden vrijgesteld van legesheffing. Bovendien is dit een uiting van waardering voor de inzet van de vrijwilligers', aldus CDA fractievoorzitter Bart Overgaauw. De ingediende motie werd breed ondersteund door andere fracties van de raad van Nissewaard.

Reageer als eerste

<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226283&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=grootnissewaard.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=320" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226287&size=160x600&promo_sizes=120x600&promo_alignment=center&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=grootnissewaard.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=320" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9768103&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=grootnissewaard.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=320" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>

Adverteren op tv? Mail ons!

Poll

<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226275&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=grootnissewaard.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=320" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226285&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=grootnissewaard.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=320" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226289&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=grootnissewaard.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=320" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>