Lezers schrijven: voltooid leven | GrootNissewaard.nl
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226283&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=grootnissewaard.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=320" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo grootnissewaard.nl
Foto: stock

Lezers schrijven: voltooid leven

  •   78 keer gelezen   Actueel

Beste lezer,

Als vervolg op mijn schrijven van enige jaren geleden rond het vormen van het huidige kabinet wil ik graag met de huidige stand van zaken mijn gedachte opnieuw delen.

Voltooid leven
Bij de totstandkoming van het huidige kabinet enige jaren geleden schreef ik aan relaties en de plaatselijke pers dat ik hoopte dat met name D66 en CU het onderwerp 'Voltooid Leven' zouden parkeren tot het meer bespreekbaar zou zijn om zodoende destijds in ieder geval tot de vorming van dit kabinet te kunnen komen.

Nu enige jaren later de publieke opinie wat betreft dit onderwerp wel degelijk tot een bredere en diepere visie heeft geleid roep ik vertegenwoordigers van CU – een door mij zeer gerespecteerde partij – op bij een eventuele besluitvorming de thans aanwezige stand van zaken met een mogelijk ruimere blik inhoudelijk onder ogen te zien.

Ik kan me namelijk niet aan de indruk onttrekken dat ook onder CU aanhangers en haar achterban deze zaak inmiddels een andere visie heeft bewerkstelligd en hoop dan ook dat er een standpunt zal worden ingenomen overeenkomstig de geest van de tijd. Het kan namelijk niet anders dan dat ook die achterban verdeeld is in haar mening, net als velen, ook van andere partijen.

Het standpunt dat we de leef- en belevingsomstandigheden zo zouden moeten creëren dat de wens het leven te willen beëindigen niet aan de orde zou zijn klinkt dan wel profetisch, maar lijkt een utopie, al was het alleen al gezien de problematiek rond de GGZ-instellingen. Dan heb ik het nog niet over het feit dat ook een langere periode van fysiek ondraaglijk lijden zo maar aanleiding kan zijn tot ondraaglijk geestelijk lijden. Niet langer aan het sociaal en maatschappelijk leven kunnen deelnemen wordt dan ook vaak terecht als 'voltooid' ervaren.

De grens tussen voltooid en eventueel nog wel verder willen heb ik kunnen ervaren tijdens jaren actieve dienst als vrijwilliger in een hospice. Al is hier dan in het onvermijdelijke stadium meestal sprake van palliatieve sedatie, waarvoor duidelijke richtlijnen, afgegeven door de KNMG, worden gehanteerd, ook euthanasie vraagt om erkenning en duidelijke richtlijnen en niet langer mag de vraag zijn of euthanasie wel of niet ethisch verantwoord is.

Het is tijd voor goed gefundeerde richtlijnen en wetgeving. Opnieuw op de lange baan schuiven is een 'doodzonde'.

Koos Müller

Voor deze rubriek komen slechts in aanmerking brieven waarvan de naam en het adres van de afzender bij de redactie bekend zijn. Indien gewenst, wordt de brief in de krant ondertekend met 'naam en adres bij redactie bekend'. Plaatsing in deze kolommen geschiedt buiten verantwoordelijkheid van de redactie en hoeft dus niet in te houden dat de redactie het met de inhoud eens is.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226283&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=grootnissewaard.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=320" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9768103&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=grootnissewaard.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=320" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>

Adverteren op tv? Mail ons!

<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5226285&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=grootnissewaard.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=320" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>